Font Size

Layout

Cpanel

Mimovládne organizácie začali diskutovať o potrebe reformy opatrovníctva

21. októbra 2009 zorganizovalo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike okrúhly stôl zástupcov viacerých mimovládnych organizácií a osobností. Stretnutie sa venovalo analýze súdneho konania o spôsobilosti na právne úkony a jeho dopadu na život ľudí zo zdravotným postihnutím, ako aj návrhom na zmenu postavenia opatrovníkov v Slovenskej republike.

 

Súčasný systém opatrovníctva je vážnym zásahom do osobnej integrity človeka, čím dochádza k jeho vylúčeniu nielen z rozhodovania, ale aj z účasti na živote spoločnosti. Konanie opatrovníka vedie k strate zvyšných schopností opatrovanca a k vychovávaniu skutočne nespôsobilých ľudí

Ako povedala právnička Zuzana Stavrovská:
„Konanie o pozbavení spôsobilosti na právne úkony je pre ľudí so zdravotným postihnutím kľúčové, často sa rozhoduje bez toho, že by bol účastník konania vypočutý, je možné rozhodnúť bez jeho vedomia, znalecký posudok psychiatra je spravidla jediným dôkazom v tomto konaní, rozsudok súdu sa často nedoručuje tomu o koho spôsobilosti na právne úkony sa rozhodovalo. Človek je vyhlásený za neschopného rozhodovať o čomkoľvek. V konaní dochádza k odopieraniu práva na spravodlivý súdny proces. Táto právna úprava má teda veľa nedostatkov. Záujmy ľudí, ktoré majú ustanoveného opatrovníka, musia byť chránené a to hlavne preto, že práva a slobody týchto ľudí sú výrazne obmedzené. Často sa stáva, že opatrovník vôbec neskúma vôľu toho koho zastupuje. Potom vyvstáva otázka, koho vôľu tento opatrovník prezentuje. V slovenskej republike (ako aj v iných európskych štátoch) je bežné, že neprimeraná regulácia konania opatrovníka je zneužívaná v neprospech ľudí so zdravotným postihnutím. Veľakrát je im upierané právo rozhodnúť sa kde a s kým budú bývať, ako budú nakladať so svojimi peniazmi a majetkom alebo dokonca právo na prácu. Tiež strata volebného práva zvyšuje ich politickú neviditeľnosť. “

Reforma opatrovníctva a zrušenie inštitútu úplného pozbavenia spôsobilosti na právne úkony by mala zaistiť tiež naplnenie textu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý podpísala aj Slovenská republika

Podľa článku 12 majú všetci ľudia so zdravotným postihnutím právo na spôsobilosť na právne úkony a štát im má zabezpečiť možnosť podpory, ktorú potrebujú. Tiež majú existovať alternatívne opatrenia k uplatneniu spôsobilosti na právne úkony.

Účastníci okrúhleho stola sa zhodli na vytvoreníkoalície pre zmenu“, ktorej cieľom je presadiť vypustenie inštitútu pozbavenia spôsobilosti na právne úkony z ustanovení Občianskeho zákonníka a vytvorenie nových foriem podpory pri rozhodovaní ľudí, u ktorých je táto schopnosť znížená tak, aby bol v čo najväčšej miere zabezpečený ich záujem a práva.

Okrúhleho stola sa zúčastnili tieto organizácie a inštitúcie:
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR), Mental disability advocacy center (MDAC), Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNĽSP), Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR), Liga za duševné zdravie, OZ Otvorme dvere, otvorme srdcia (ODOS), Občan a demokracia (OaD), OZ Inklúzia, Nezávislá platforma Sociofórum

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 240 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Spoločne proti diskriminácii Projekty Ukončené projekty Spoločne proti diskriminácii ľudí s ment. postihnutím Tlačové správy Mimovládne organizácie začali diskutovať o potrebe reformy opatrovníctva