Font Size

Layout

Cpanel

Pobyty

Každý rok organizujeme rekondično-integračné pobyty pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich asistentov. Podľa možností aj víkendové pobyty či pobyty pre rodiny s deťmi. Pobyty sa vždy konajú na zaujímavom mieste. Sú plné smiechu, tvorivých, športových i vzdelávacích aktivít. Spájajú ľudí z celého Slovenska, ktorí by sa inak nestretli. Niektoré priateľstvá už vydržali roky...

 Atmosféru vám výborne priblížia fotografie z pobytov

Viac o tom, ako to vyzeralo počas predošlých ročníkov, si prečítajte tu:

2015

Rekondično-integračný pobyt v roku 2015 sa konal v penzióne Hradisko, neďaleko obce Nemecká - nahliadnite do našej FOTOGALÉRIE na Facebooku... ;)

2014

Pobyt sa konal v termíne od 13. – 19. 7. 2014 v chatovej oblasti Žiar, v chate Kožiar. Zúčastnilo sa ho 26 dospelých ľudí s mentálnym postihnutím a 22 asistentov – ľudí bez postihnutia. Aktivity boli zamerané na vzájomné spoznanie sa účastníkov, rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, prehĺbenie sebapoznania účastníkov. Časť programu vyplnili aj športové aktivity v prírode Liptovského kraja, aktívny i pasívny relax a využívanie miestnych zdrojov (výlet do Liptovského Mikuláša, kde mali účastníci možnosť pozrieť si mesto, navštíviť kaviarne, nákupné centrá, taktiež si pozrieť historické pamiatky v centre mesta). Potešilo nás, že účastníci aj tentoraz odchádzali z pobytu šťastní a naplnení krásnymi spomienkami. Veľmi nás tešilo aj trpezlivé a vrúcne prijatie personálu v Chate Kožiar. Pozitívnym prístupom pomohli k integrácii ľudí s mentálnym postihnutím.
 
Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ZPMP v SR  prostredníctvom získaných 2 % a príspevky účastníkov.

2013

Pobyt sa konal v  termíne od 7. – 13. 7. 2013 v Kaštieli v Mojmírovciach. Tradičným cieľom bolo podporiť samostatnosť, nezávislosť a osobnostný rozvoj dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Niet pre nich silnejšej motivácie pre vlastný rozvoj ako pocit úspechu, ktorý prežívajú po zvládnutí každej novej výzvy. Mimo dohľadu rodiny či odborného personálu sa počas rekondično-integračného pobytu ich motivácia prekonať samého seba ešte zvyšuje a pocit úspechu zdvojnásobuje. Pobytu sa zúčastnilo 24 dospelých ľudí s mentálnym postihnutím a 20 asistentov, vysokoškolákov. Novinkou a súčasťou pobytu bola ponuka dvoch zaujímavých tréningových programov pod názvom: Čakám návštevu kamaráta/kamarátky (aktivita 1) a Zaži prírodu všetkými zmyslami (aktivita 2). Cieľom aktivity č. 1 bolo naučiť ľudí s mentálnym postihnutím, čo je návšteva, ako sa na ňu správne pripraviť, ako upraviť prostredie, svoj vzhľad, ako pripraviť občerstvenie, ako viesť s návštevou komunikáciu, dialóg. Cieľom aktivity č. 2 bolo naučiť sa, čo tvorí prírodu, ako sa v prírode správať, ako ju chrániť, ale tiež to, aký je rozdiel medzi prírodou a produktmi človeka, či ako sa chrániť pred nebezpečenstvom. Obe aktivity boli vedené zážitkovou formou, čo sa účastníci pobytu naučili, to si praktickým tréningom i odskúšali. Mali sme veľkú radosť z toho, že účastníci aj v roku 2013 odchádzali z pobytu s úsmevom na tvári a krásnymi spomienkami. Veľmi nás teší trpezlivé a  vrúcne prijatie personálu v  Kaštieli v Mojmírovciach. Pozitívnym prístupom pomohli k integrácii ľudí s mentálnym postihnutím.
 
Realizáciu projektu finančne podporilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Nadácia Aktion Mensch, ZPMP v SR prostredníctvom získaných 2 % a príspevku účastníkov.

2012

Naším hlavným cieľom bolo podporiť samostatnosť, nezávislosť, osobnostný rozvoj a rozvoj zručností a schopností dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Niet pre nich silnejšej motivácie pre vlastný rozvoj ako pocit úspechu, ktorý prežívajú po zvládnutí každej novej výzvy. Mimo dohľadu rodiny či odborného personálu, počas rekondično-integračného pobytu ZPMP, sa ich motivácia prekonať samého seba ešte zvyšuje a pocit úspechu zdvojnásobuje. Pozitívna skúsenosť tak upevňuje novozískané zručnosti, schopnosti či vlastnosti a prenáša sa i do bežného života. V roku 2012 sa pobytu zúčastnilo 25 dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Sekundárnym cieľom bola podpora integrácie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Široká verejnosť má stále pomerne skreslený obraz o živote, možnostiach či schopnostiach ľudí s mentálnym postihnutím. Výnimkou nie sú predsudky, strach, ľútosť. ZPMP v SR vidí v mladých ľuďoch potenciál zmeniť rigidné postoje, šíriť do sveta osvetu, napomôcť integrácii ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Asistenciou počas rekondičného pobytu sa približujú účastníkom s mentálnym postihnutím, spoznávajú ich a menia svoje postoje. Následne, po návrate z aktivity, pozitívne ovplyvňujú k zmene postojov aj svoje sociálne okolie, čím prispievajú k podpore integrácie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti. V roku 2012 sa pobytu zúčastnilo 21 asistentov – ľudí bez postihnutia.
 
Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ZPMP v SR prostredníctvom 2 % a príspevku účastníkov.

2011

V roku 2011 sme zorganizovali dva rekondično-integračné pobyty pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich asistentov. Prvý pobyt sa konal v termíne 11. – 18. 9.2011, druhý 18. – 25. 9. 2011. Počas oboch pobytov sme využili služby penziónu Hradisko v obci Nemecká, ktorý najlepšie spĺňal naše požiadavky na stredisko. Okrem výbornej lokality a kvalitných služieb bol i cenovo najdostupnejší.

Hlavným cieľom bolo podporiť samostatnosť, nezávislosť, osobnostný rozvoj a rozvoj zručností a schopností dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Niet pre nich silnejšej motivácie pre vlastný rozvoj ako pocit úspechu, ktorý prežívajú po zvládnutí každej novej výzvy. Mimo dohľadu rodiny či odborného personálu za ich motivácia prekonať samého seba počas rekondičného integračného pobytu ZPMP ešte zvyšuje a pocit úspechu zdvojnásobuje. Pozitívna skúsenosť tak upevňuje novozískané zručnosti, schopnosti či vlastnosti, ktoré si účastníci prenášajú i do bežného života.

V roku 2011 sa pobytu zúčastnilo 41 dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Sekundárnym cieľom bola podpora integrácie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Široká verejnosť má stále pomerne skreslený obraz o živote ľudí s mentálnym postihnutím. ZPMP v SR vidí v mladých ľuďoch potenciál zmeniť rigidné postoje, šíriť do sveta osvetu. Asistenciou počas rekondičného pobytu sa približujú účastníkom s mentálnym postihnutím, spoznávajú ich a menia svoje postoje. Následne po návrate z aktivity pozitívne ovplyvňujú k zmene postojov aj svoje sociálne okolie, čím prispievajú k podpore integrácie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

V roku 2011 sa pobytu zúčastnilo 40 asistentov. Ciele projektu sme napĺňali prostredníctvom programu, ktorého aktivity boli zamerané na vzájomné spoznanie sa účastníkov, rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, sebaurčenie, definovanie životných plánov a krokov k ich naplneniu. Veľkú časť programu vyplnili aj športové aktivity v prírode, aktívny i pasívny relax a využívanie miestnych zdrojov (výlet do Banskej Bystrice, Ľubietovej, na Čiernohronskú železničku).

Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ZPMP v SR prostredníctvom 2 % a príspevku účastníkov.

2010

Termíny a miesto konania:

1. Chata Žiar Rajecká Lesná, 25.7.– 31.7.2010
2. Chata Žiar Rajecká Lesná, 1.8. – 7.8.2010

Počet účastníkov: 80

Hlavným cieľom rekondično-integračných pobytov, ktoré majú na pôde ZPMP v SR dlhú tradíciu, je umožniť stretnutie sa dvoch svetov – sveta ľudí s postihnutím a ich asistentov bez postihnutia. Počas vzdelávacích, relaxačných, športových aktivít i riešení bežných situácií každodenného života prirodzene dochádza k integrácii a vzájomnej inšpirácii všetkých účastníkov pobytu. Nemenej dôležitým faktom je skutočnosť, že počas takýchto pobytov dochádza k šíreniu pozitívnej informácie o mentálnom postihnutí aj smerom k širokej verejnosti – ľudia s mentálnym postihnutím predstavujú svoje zručnosti a schopnosti nielen svojim asistentom, ale tiež personálu zariadenia, v ktorom sa pobyt koná, alebo obyvateľom dediny či mesta v blízkosti zariadenia.

Prínos rekondično-integračných pobytov pre ľudí s mentálnym postihnutím spočíval predovšetkým v možnosti prežiť pocit samostatnosti, zodpovednosti samého za seba (bez prítomnosti rodičov). Skúsenosti z minulých rokov sa nám potvrdili aj toto leto a mnohí účastníci s postihnutím prekonali v prítomnosti asistentov hranice, o ktorých si ich rodičia mysleli, že sú neprekonateľné. Pri každom takomto úspechu si jasne uvedomujeme, že organizovanie pobytov má nesmierny význam z hľadiska osobnostného rozvoja účastníkov. Tí získavajú sebadôveru, vieru vo vlastné schopnosti, motiváciu postarať sa o svoje potreby sami. Nezanedbateľný je i vplyv týchto skúseností na ich samostatný život v budúcnosti.

Jednotlivé edukačno-relaxačné programy sa líšili motívmi, spoločnou črtou boli zakaždým spokojnosť a príjemný zážitok pre všetkých zúčastnených. Navštívili sme aj blízke okolie – kúpalisko Veronika v Rajci či Slovenský drevený betlehem v Rajeckej Lesnej. Okrem toho sme pracovali s výtvarným materiálom na tvorivých dielňach, trénovali zručnosť a ohybnosť na športových hrách, či opekali v spojení so živou hudbou. Práve hudba a tanec boli jednou z najvyhľadávanejších aktivít a veľa vypovedajú o prirodzenej povahe ľudí s mentálnym postihnutím – ich radosti zo života. A že ňou vedia nakaziť aj ostatných, sa i v roku 2010 presvedčilo mnoho ľudí, ktorí nám s organizáciou a zabezpečením pobytov pomohli.

Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ZPMP v SR prostredníctvom 2% z daní a verejnej finančnej zbierky a príspevku účastníkov.

2009

V roku 2009 sme zorganizovali 3 rekondično-integračné pobyty v júli a auguste, z ktorých dva (konajúce sa v rekreačnom zariadení Toliar v Kremnici) boli určené dospelých ľuďom s mentálnym postihnutím – sebaobhajcom – a ich asistentom bez postihnutia a jeden (konajúci sa v hoteli Biela Medvedica v Bystrej) bol určený pre rodiny s členom s viacnásobným postihnutím.

Prostredníctvom rôznych zážitkových aktivít sa účastníci učili byť samostatnejšími, aktívnejšími, podieľali sa na tvorbe a realizácii programu, rozvíjali komunikačné, sociálne zručnosti. Mnoho činností smerovalo i k podpore motoriky, hybnosti a celkovému rozvoju motorickej koordinácie. Denné aktivity mali relaxačný i edukačný charakter.

Pre účastníkov pobytov v rekreačnom zariadení Toliar bol počas sedem dní zabezpečený pestrý program, ktorý vytvárali a realizovali asistenti. S cieľom zlepšiť komunikačné zručnosti sebaobhajcov sme dve dopoludnia zasvätili aj „letným dialógom“ na tému „Komunikácia“. Účastníci mali príležitosť diskutovať s lektormi seminárov na témy týkajúce sa komunikácie (neverbálna komunikácia, emócie, komunikačné bariéry), ale tiež si prakticky nacvičiť jednotlivé formy komunikácie (písomná, telefonická, ústna). Ohlas na semináre bol veľmi pozitívny. Na pobytoch sme sa venovali aj muzikoterapii, ktorú sme realizovali prostredníctvom širokej škály hudobných nástrojov. Na tvorivých dielňach zas pracovali s hlinou, papierom, farbami či iným materiálom.

Aj pobyt konajúci sa v Hoteli Biela Medvedica v Bystrej, trvajúci 6 dní, bol nabitý aktivitami. Účastníci pobytu využívali predovšetkým možnosti okolitej prírody na aktívny relax a šport. Neoddeliteľnou súčasťou pobytového programu boli aj večery so živou hudbou, alebo výlety do okolitých turistických miest.

Projekt bol spolufinancovaný MPSVR, 2%, z verejnej zbierky a účastníkmi pobytov.

2008

V rámci projektu sa nám podarilo zrealizovať dva rekondično – integračné pobyty:

 • 20. 7. – 26. 7. 2008 Bystrá, hotel Biela Medvedica, vedúca pobytu: PhDr. Soňa Holúbková, na tomto pobyte sa zúčastnilo 20 sebaobhajcov a 20 asistentov.
 • 27. 7. – 2. 8. 2008 Bystrá, hotel Biela Medvedica, vedúca pobytu: RNDr. Mária Šimková, na tomto pobyte sa zúčastnilo 20 sebaobhajcov a 20 asistentov.

Pobytom predchádzalo mapovanie sociálnych zručností a potrieb účastníkov s postihnutím - na tento účel slúžili dotazníky. Okrem identifikačných údajov sledovali informácie o prípadnom užívaní liekov, o individuálnych osobitostiach účastníka, o schopnosti hospodáriť s peniazmi a pod.

V roku 2008 malo možnosť stráviť týždeň v Nízkych Tatrách celkovo 80 ľudí, z toho 40 boli ľudia s mentálnym postihnutím - sebaobhajcovia (24 mužov a 16 žien) a 40 bolo asistentov – dobrovoľníkov (29 žien a 11 mužov). Podpora bola organizovaná formou vytvorenia dvojíc sebaobhajca – asistent. Asistenti mali za úlohu byť oporou, poradiť ľuďom s mentálnym postihnutím v prípade potreby, podporovať ich tak, že nebudú robiť za nich, ale budú sa snažiť ich viesť, aby to dokázali sami, motivovať ich k samostatnosti, robiť dohľad, dbať, aby človek s mentálnym postihnutím dodržiaval hygienu, obliekal sa primerane počasiu, bral lieky alebo dodržiaval diétu, ak to potrebuje, pomáhať pri narábaní s vreckovým, za pomoci ostatných riešiť prípadné krízové situácie, pomáhať tvoriť denný program na pobyte a zúčastňovať sa na ňom, a samozrejme, byť milým spoločníkom ľuďom s mentálnym postihnutím.

Na mnohé tieto úlohy mali asistenti možnosť pripraviť sa v rámci vzdelávacieho semináru, ktorý sa konal dňa 30.6. v školiacich priestoroch Republikovej centrály ZPMP v SR. Seminár sa zameriaval na individuálnu a skupinovú prípravu pre asistenciu ľuďom s mentálnym postihnutím na účely sprievodcovstva na týždenných pobytových aktivitách. Nevyhnutnou súčasťou bolo i školenie o prvej pomoci. Každý večer sa na pobyte konalo stretnutie asistentov, kde si dobrovoľníci mohli navzájom vymeniť užitočné informácie týkajúce sa sebaobhajcov, ako aj programu, prípadne problémov, ktoré počas dňa vyvstali. Šlo o akýsi podporný kruh vytvorený z dobrovoľníkov, pričom supervíznu a facilitujúcu funkciu tu plnil vedúci pobytu. Na týchto stretnutiach sa mohli jednotliví asistenti zdôveriť s prípadnými ťažkosťami, ktoré sa prirodzene pri práci s ľuďmi s mentálnym postihnutím môžu vyskytnúť a vymeniť si skúsenosti a aktuálne informácie týkajúce sa diania na pobyte. Taktiež sa tvoril program pre nadchádzajúci deň a personálne sa zadeľovali jednotlivé úlohy.

Aktivity, ktoré sa na pobytoch realizovali, možno zadeliť do niekoľkých skupín:
1) Vzdelávacie aktivity – mali predovšetkým edukatívny rozmer, šlo o cielene vedené diskusie na rôzne témy. Každý bol v témach zapojený podľa svojich potrieb, účastníci sa mohli navzájom počúvať, diskutovať a samozrejme podporovať. Diskutovalo sa najmä na tieto témy:
• Láska – vzťahy – sex /čo o tom ešte nevieme a po čom túžime/
• Naše silné stránky /čo vieme a čím môžeme zaujať/
• Naše záujmy /v čom sme dobrí a môžeme sa zlepšovať/
• Naša práca /v čom a komu môžeme byť užitoční/
• Morálka – dobro – zlo /ako rozoznať, čo je správne/
• Drogy, cigarety, zlozvyky /v čom sme slabí a čo s tým/

2) Poznávacie aktivity – patria k veľmi obľúbeným. Medzi osvedčené sa radia výlety do Bystrianskej jaskyne, turistika v podobe výstupu na Chopok, Ďumbier (Štefánikova chata), výlet na Tále, cesta Čiernohronskou železničkou do lesníckeho skanzenu vo Vydrove, spoznávanie okolia, dediny, návšteva salaša a pod. Šlo o skupinové aktivity, ktoré nielenže stmeľovali kolektív, ale boli i zdrojom mnohých nových užitočných informácií a zároveň pozitívne vplývali na kondíciu účastníkov.

3) Rekondičné a rehabilitačné aktivity – ide o aktivity, ktoré pozitívne vplývajú na zdravotný stav účastníkov, na rozvoj ich fyzickej, ale i psychickej stránky. Takýmito aktivitami na pobytoch boli napr. ranné rozcvičky, plávanie v bazéne či na kúpalisku, jazda na koňoch, rôzne športové a relaxačné hry, „olympijské hry“.

4) Tvorivé aktivity – prostredníctvom nich môžu účastníci rozvíjať svoju kreativitu. Osvedčili sa najmä rôzne výtvarné techniky – kresba, maľba, modelovanie, práca s prírodným materiálom, ale i hudobné aktivity, hra so zvukmi, stretnutie redakčnej rady (písanie článkov) a pod. Počas pobytu boli vítané najmä v čase, kedy počasie „neprialo“, nakoľko sa dali realizovať i vo vnútri miestnosti.

5) Sociálne aktivity – tieto sa sústredili na vytváranie dobrej atmosféry medzi účastníkmi, smerovali k vzájomnému spoznávaniu sa jednotlivých účastníkov medzi sebou a budovaniu pozitívnych vzťahov. V neposlednom rade mali zábavnú funkciu, ktorá pôsobila na mnohých veľmi relaxačne. Aktivity tohto druhu sa zameriavali i na sebaprezentáciu a budovanie pozitívneho sebaobrazu. Šlo napr. o diskotéky, rôzne spoločenské hry, večery pri hudbe a pri ohni, „Superstar“, karneval, „táborová pošta“ a pod.

Od počiatku organizovania pobytov pre samotných ľudí s mentálnym postihnutím sa ukazuje, že tvoria most prechodu od izolácie a segregácie k integrácii a inklúzii. Veríme, že každý si zobral z rekondično-integračných pobytov 2008 niečo, čo mu dodá silu prežiť ďalší rok. Všetci sme sa posunuli bližšie k stavu, keď sme schopní prijať každého - akokoľvek odlišného - ako súčasť komunity a i naďalej budeme rozširovať túto myšlienku tak, ako sme to robili v Bystrej – s láskou a zábavou.

2007

Letné dialógy Bystrá, 8. - 14.7.2007, vedúca: Soňa Holúbková

Všetko sa začalo letným slnečným poludním, keď sa 20 mladých ľudí z celého Slovenska, ktorých vybralo ZPMP v SR stretli s 20 dobrovoľníkmi zo Žiliny, aby spoločne pripravili aj zrealizovali program na jeden týždeň. Spoznávať sa začali rozhovormi vo dvojiciach a vytvorili si navzájom portréty, ktoré sme vystavili v galérii pod brezou. Dážď ich neskôr domaľoval, ale spoznali sme sa rýchlo. Pomohol nám aj futbal, pexeso a poznávacie prechádzky. Večer sme strávili čítaním dotazníkov, kladením otázok a hrou na rôzne hudobné nástroje. Prechádzky poznávania okolia pokračovali aj druhý deň, zistili sme dôležité informácie o otváracích hodinách v obchode, jaskyni, vyskúšali sme bazén susedného hotela a navzájom sme sa o všetkom informovali. Večer sme mali spoločenské stretnutie všetkých účastníkov pod názvom „Izby nás zabávajú“ a naozaj, každá izba si pripravila program alebo hru. Neverili sme, ako môže byť spolu veselo a všetci spolu pokračovali spievaním pri gitarách a bubnoch. Ráno behacia rozcvička a rozhovory dôverné. Stihli sme aj výlet na Tále, kde sme obdivovali golfové ihrisko a olympiádu s netradičnými disciplínami – beh so zaviazanými nohami, skok znožmo, preťahovanie lanom.... Celý program dňa zakončila diskotéka. Uvoľnenie a radosť pre všetkých. Aj v stredu sa niektorí zapojili do rozcvičky a vybrali sme sa na túru. Vyšli sme na kopec a dovideli sme ďaleko, na salaš, na lyžiarske trasy, na malé dedinky. Poobede sme viedli rozhovory o bohu, mimozemšťanoch, o živote, vzťahoch, práci a ani dážď nás nezastavil. A ani večer, keď nás čakala nočná hra. Všetci splnili úlohy, aby zachránili strateného kamaráta. Niektorí sa rozhodli navštíviť jaskyňu, iní radšej hrali hry, háčkovali alebo sa rozprávali. Všetci však chystali drevo na táborák, ladili gitary, tešili sa z CD prehrávačov a tancovali a spievali, keď si na ohni poopekali špekáčiky a hady/ z cesta /. Bolo cítiť trochu lúčenie, ktoré naplno prepuklo v sobotu pri odchode. Všetci sa veľa naučili, spoznali lepšie seba i druhých, oddýchli si od stereotypov domácich a možno si uvedomili, čo doma majú. Bol to intenzívne strávený čas, keď si rodičia mohli oddýchnuť a nabrať nové sily a ich deti – mladí ľudia si v tom čase mohli rozšíriť obzor v spoločnosti nových ľudí, nových tém a snáď aj nových nádejí.

Tajov, 18. - 24.8.2007, vedúca: Mária Šimková

V dňoch 18.08.2007 až 24.08.2007 sa 21 sebaobhajcov – dospelých ľudí s mentálnym postihnutím a 17 asistentov – dobrovoľníkov (1 vedúci pobytu) zúčastnilo rekreačno – integračného pobytu v Tajove. Doprava bola zabezpečená vlakom z Bratislavy do Banskej Bystrici a späť a v mieste pobytu autobusom. Účastníci pobytu boli ubytovaní v hoteli Lesák, po 2 - 3 na izbe s vlastným sociálnym príslušenstvom. Strava bola dobrá, vyhovujúca a v dostatočnom množstve. Pre jedného účastníka bola zabezpečená diétna strava. Pobyt sebaobhajcov bol zameraný na trénovanie komunikácie,  sociálnych zručností, manuálnych zručností,  prezentácie na verejnosti, manažovaní vlastného života,  vzájomnej spolupráce. Pobyt pre asistentov – dobrovoľníkov  bol príležitosťou pre praktické vzdelávanie sa v komunikácii s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Jednotlivé programy a aktivity sa plánovali deň vopred. Z tých najzaujímavejších boli: výlet do dedinky Tajov, návšteva rodného domu J.G.Tajovského, výlet do Banskej Bystrice, návšteva prírodovedného múzea, múzea SNP a historického centra, kúpanie na termálnom kúpalisku Kováčova, výlet do osady Králiky, jazdenie na koni. Aktivity priamo v areáli: každodenná rozcvička, športová olympiáda, superstár, miss a misák Tajova, maľovanie tričiek, výroba náramkov, kreslenie na betón, hľadanie pokladu, spoločenské večery s moderovaním, diskotéky, karneval v maskách, táborák a mnoho ďalších drobných aktivít. Všetci účastníci pobytu mali možnosť využiť vírivú vaňu a masážne kreslo. Pobyt sebaobhajcov a asistentov – dobrovoľníkov splnil svoj účel a cieľ. Všetci účastníci sa cítili veľmi dobre. Počas celého pobytu sa nevyskytli žiadne problémy.

Bystrá, 19. - 25.8.2007, vedúca: Zuzana Mišová

Rekondično – integračný pobyt v Bystrej sa stal už akousi tradíciou. I v tomto roku mali mladí ľudia s mentálnym postihnutím možnosť stráviť týždeň so svojimi rovesníkmi bez postihnutia v objatí Nízkych Tatier. Stretlo sa ich dohromady 42, polovicu tvorili ľudia s mentálnym postihnutím - sebaobhajcovia (11 mužov a 10 žien) a polovicu asistenti – dobrovoľníci (11 žien a 10 mužov). Podpora bola organizovaná formou vytvorených dvojíc sebaobhajca – asistent. Každý večer sa konalo stretnutie asistentov, kde si dobrovoľníci mohli navzájom vymeniť užitočné informácie týkajúce sa sebaobhajcov, ako aj programu, prípadne problémov, ktoré počas dňa vyvstali. Na týchto stretnutiach sa tvoril aj program pre nadchádzajúci deň a školili sa dobrovoľníci v oblasti podpory ľudí s mentálnym postihnutím. Pobyt sa začal 19. augusta nedeľňajším obedom. Aktivity tohto dňa boli prevažne zoznamovacieho rázu. Po ubytovaní a poobedňajšom oddychu sa účastníci pobytu stretli v spoločenskej miestnosti, kde sa navzájom zoznámili zábavnou formou a sformovali sa podporné dvojice sebaobhajca – asistent. Večer patril zoznamovacej diskotéke, ktorá bola veselou bodkou za únavným dňom. 20. augusta sa účastníci vydali na spoznávací výlet do okolia. Poobedie patrilo športovým hrám a výtvarným aktivitám, v závere dňa to bola vedomostná súťaž, kde skúšanými boli nielen ľudia s mentálnym postihnutím, ale aj samotní asistenti. Tú však v polovici prerušila nečakaná búrka, ktorá spôsobila výpadok elektriny. 21. augusta sa účastníci poobliekali do teplých svetrov a šli preskúmať tajomstvá bystrianskej jaskyne. Pekné počasie dovolilo počas poobedia dokončiť vedomostnú súťaž a vybrať sa i k bazénu susedného hotela. To už si však niektorí precvičovali rôzne piesne, ktoré napokon predviedli na večernej speváckej súťaži Bystrá hľadá Superstar. Dopoludnie 22. augusta sa nieslo v znamení maľovania na tričká. Aktivita sa stretla s veľkým úspechom a nové tričká mnohí predviedli na poobedňajších olympijských hrách a večernej Miss a Mister Bystrej. Tento deň padlo mnoho ocenení a radosť v tvárach všetkých bola neopísateľná. 23. august bol pre mnohých náročný. Vybrali sme sa na turistikovať na neďaleký Chopok a Ďumbier. Sebaobhajcovia spolu s asistentmi sa rozdelili do menších skupín podľa fyzických zdatností a vybrali sa na spomínaný Chopok alebo Ďumbier. Večer sme strávili spoločne pri ohni, spolu s gitarou, bubnami a opekanými špekáčikmi. 24. august, predposledný deň pobytu, sme šli pozrieť na neďalekú farmu s koníkmi. Sebaobhajcovia mali možnosť pozrieť sa na svet z konského chrbta. Vzhľadom na slnečné počasie patrilo poobedie vodným športom a rekreačnému plávaniu v bazéne. V neposlednom rade však bolo treba pripraviť sa na veľký večer v podobe karnevalu a záverečnej diskotéky. Ten sa mimoriadne vydaril. Pobyt sa skončil 25. augusta. Mnohí odchádzali so slzami v očiach, dúfajúc v opätovné stretnutie zase o rok, plní zážitkov a nových skúseností.

Rekondično integračné pobyty finančne podporilo MPSVR SR, Nadácia Intenda, ZPMP v SR a účastníci.

2006

Piatrová, 17. - 23.7.2006

Hlavnou vedúcou pobytu bola Mgr. Jana Brnová a zúčastnilo sa ho 45 ľudí. Aj tento pobyt bol zameraný na rozvoj a zdokonaľovanie sa vo vzájomnej komunikácii a sociálnych zručností, motoriky a motorickej koordinácie. Návšteva v skanzene Martin, kúpaliska vo Vrútkach a turistické prechádzky po okolí vytvárali priestor na vzájomné poznávanie sa, komunikovanie a pomáhanie si. Každý deň prebiehalo vzdelávanie asistentov v oblastiach: mentálne postihnutie, komunikácia a asertivita a tiež diskusné fóra sebaobhajcov na témy – sebaobhajovanie, naše práva. Získané vedomosti a skúsenosti mohli účastníci pobytu prezentovať napísaním príspevkov do časopisu TO SME MY, ktorý je samostatnou prílohou časopisu Informácie ZPMP v SR. Veľmi atraktívnym bol tzv. bubnový deň, ktorý sa uskutočnil vďaka spolupráci so združením DRUMBLA. Aktivity boli zamerané na spoznávanie rôznych hudobných nástrojov, predovšetkým afrických bubnov, hrkálok a pod. Každý sebaobhajca si mohol nástroje vyskúšať, spoznať ich zvuk a vytvoriť hudobnú kreáciu vlastnú alebo skupinovú. Táto aktivita mala okrem terapeutickej úlohy aj stmeľujúcu funkciu. Jedna skupina sebaobhajcov pripravila spolu s asistentmi kultúrny večerný program.

Relax hotel AVENA, Liptovský Ján, 20.- 26.8.2006

Deň 20.8.2006 bol dňom nástupu na rekondično-integračný pobyt v Liptovskom Jáne - Relax Hotel AVENA. Tento pobyt bol zameraný na ľudí s ťažším mentálnym a kombinovaným postihnutím. Po príchode na miesto pobytu a po ubytovaní sa účastníci tohto pobytu vybrali prezrieť si okolie. Po večeri boli všetci pozvaní na neformálne stretnutie do zasadačky, kde po vzájomnom predstavení sme spoločne vytipovali akcie a zároveň program na sedem dní. Program sme spolu s asistentkami vytipovali na základe záujmov, kde prevládal tanec, maľovanie a šport. Každý deň po raňajkách bol program v zasadačke alebo vonku a tak sa účastníci mohli striedať na procedúrach. Čiže rodič šiel na procedúru a my sme sa zatiaľ o účastníka s postihnutím postarali vhodnou voľbou programu. Buď sa kreslilo alebo sa šlo vonku na ihrisko hrať volejbal, poobede sa chodilo na prechádzky a každý večer bola diskotéka. Pripravili sme im aj večery Spieva celá rodina, Superstar, Karneval a posledný večer bola živá hudba so spevom a tancom. Vyrábali sa masky na karneval, ozdoby, motýle na okná, maľovalo sa a vytvorené diela sme vystavovali v zasadačke. Dr. Repiščáková - psychologička nielen poradila, ale veľmi trpezlivo počúvala rodičov, ktorí sa niekedy potrebovali len  vyrozprávať. Zároveň sa zapájala do našich aktivít. Počet účastníkov na pobyte bol 45. Z toho 1 vedúci, 3 asistentky a 1 psychológ. Jedna rodina sa nezúčastnila pobytu z rodinných dôvodov a taktiež jedna asistentka. Pobyt sa konal od 20.8. - 28.8.2006. Na konci pobytu dostal účastník s postihnutím diplom za účasť a rodina spomienku na pobyt s fotografiou hotela. Myslím si, že tento pobyt bol veľmi úspešný a že splnil očakávania všetkých účastníkov pobytu.

Agnesa Zelená

Letné dialógy, Kopytovská dolina, 7. – 13.8. 2006

V pondelok na stanici v Žiline sa začala cesta na východ, ešte nikto nevedel, čo ho čaká ... Zaujímavá cesta sa skončila na konci Kopytovskej doliny, kde sme skoro všetci došli peši. Zdalo sa nám, že sme na konci sveta, trochu sme zmokli, ale všetci sme sa zase zišli pri ohni. Zoznámili sme sa, aj sme sa dozvedeli, kto je v akom znamení, ohriali sme sa, obsadili chatky a najedli sa v hučiacej jedálni. Niektorí zaľahli po dlhej ceste, iní pokračovali v zábave pri gitarách a pri ohníku. Nový deň začali niektorí behom, iní rozcvičkou, ďalší až raňajkami. Spoločne sme plánovali program na celý týždeň, každý si vybral, čo by chcel a vyšiel nám z toho zaujímavý návrh:

 • Sami sebe / skúšky a výzvy
 • Kôň Jožko a jazda odvážnych
 • Výlety
 • Nočná hra na záchranu Ondromily
 • Pesničky pri ohni
 • Karneval
 • Prehliadka talentov
 • Milionár
 • Improliga
 • Futbal
 • Tai – chi
 • Čas aj na rozprávanie
 • Tancovanie
 • Hra na gitaru a bubny
 • Maľovanie 
 • Človeče nehnevaj sa

Blízke ihrisko si neoddýchlo, lebo futbalisti behali medzi bránkami stále. Len čo sme ich vytiahli na výlet k vodopádom. Skoro všetci zvládli šmykľavé chodníky a navzájom si výdatne pomáhali. Po obede a krátkom oddychu sa púšťame do náročnej témy „Skúšky a výzvy v našom živote „ a veru každý našiel niečo – rešpektovať rodičov, držať diétu, športovať, komunikovať, natočiť film, odpúšťať, ... Niektorí tak túžili po civilizácii, že sa vydali do najbližšej dediny a okrem dobrotiek si užili aj poriadny lejak. Ale všetko sa dá prežiť, tak si zvykáme, už sa poznáme a len tak sa nedáme. Streda bola v znamení nakrúcania filmu – herci, štáb, maskéri, všetko pracovalo na plné obrátky a podvečer už bola premiéra aj s odovzdávaním Oskarov. Nová verzia Snehulienka a sedem trpaslíkov je na svete. A jazda na koni meno Jožko, všetci našli odvahu a vyskúšali ho a futbal a  veľká zábava.  Večer diskotéka pre všetkých, čo radi tancujú. Len čo sa ukázalo slnko, tak rýchlo na výlet, aby nám neušli krásne výhľady do širokého okolia a útvary vápencové prekrásne. A ešte olympiáda pre všetkých so sladkými odmenami a zapáleným ohňom a veselými pokrikmi. Večer súťaž milionárska a obdivovanie živého netopiera. Všetci sme mali radosť z toho, koľko dobrých ľudí sa tu zišlo. Nechýbal ani veľký futbalový turnaj o Kopyto pohár, vyhrali najlepší a diplomy zdobia steny útočníkov a strelcov. Herci si vyskúšali svoj talent v improlige a odvahu všetci v nočnej hre. A tancovanie, rozprávanie, spievanie, prechádzky či spoločenské hry boli súčasťou každého dňa. Spoznali sme sa, vyskúšali sme svoje talenty i samostatnosť, naučili sme sa rešpektovať jeden druhého a už sme sa balili na cestu domov. Bol to týždeň, kde sme si vyskúšali byť sami sebou a poznávať iných. Zažili sme spolu pekné chvíle a mnohé sme sa naučili. Nech sa každému podarí podrásť, tak ako sme podrástli my všetci.

Soňa Holúbková

Hotel Biela Medvedica, Bystrá, 9.7.-15.7.2006

Rekondično-integračného pobytu v Bystrej sa zúčastnilo 19 sebaobhajcov – dospelých ľudí s mentálnym postihnutím a 19 asistentov. Na pobyte mali sebaobhajci možnosť rozvíjať si komunikačné a sociálne zručnosti, sociálne správanie, rozvíjať a zdokonaliť sa v samostatnosti, aktívne tráviť voľný čas, zabaviť sa, zašportovať si, stretnúť sa s priateľmi, spoznať nových priateľov, spoznať okolie Bystrej, zvýšiť si kondíciu, nadobudnúť nové skúsenosti, vyskúšať si samostatné bývanie, schopnosť rozhodnúť sa. Pre sebaobhajcov sme na každý deň pripravili program, na ktorom sa mohli zúčastniť a pri tom mali aj dostatok, voľného času, ktorý mohli stráviť podľa vlastných predstáv. Zorganizovali sme celodenný výlet Čiernohorskou železničkou spojený s prehliadkou drevárskeho skanzenu vo Vydrove, prehliadku Bystrianskej jaskyne, jazdenie na koníkoch, prechádzky do okolitej prírody, využívali sme plávanie v bazéne pri hoteli Bystrá, boli sme na Táloch, kde sme si mohli tiež zaplávať. Svoje športové schopnosti sme mohli dokáať v letnej bystrianskej olympiáde, spevácky talent v súťaži Bystrá hľadá SuperStar, volili sme MISS a BOY Bystrá. Mali sme večerné opekanie a výtvarný happening. Každý druhý deň bola diskotéka spojená s rôznymi súťažami. Počas dňa sme si mohli zahrať bagminton, softtenis, futbal a rôzne loptové hry. Náš pobyt sme zakončili karnevalovou diskoparádou, kde mohol každý preukázať svoje zručnosti a fantáziu pri výrobe masiek. Počas pobytu sa vyskytol u jednej sebaobhajkyni epizáchvat, pri ktorom sme jej poskytli odbornú pomoc a jeden sebaobhajca prekonal zimnicu, pri ktorej mu bola poskytnutá zdravotnícka pomoc. Iné problémy ani ťažkosti sa počas pobytu nevyskytli.

PaedDr. Michaela Laššáková

JAS Bardejov – Mníchovský potok, 30.7. - 5.8.2006

V dňoch 30. 7. – 5. 8. 2006 sa uskutočnil rekondično-integračný pobyt sebaobhajcov a asistentov v doškoľovacom a rekreačnom zariadení a. s., JAS Bardejov – Mníchovský potok. Pobytu sa zúčastnilo 34 dospelých z toho 17 sebaobhajcov a 17 asistentov. Tento pobyt prebiehal za prítomnosti sebaobhajcov a ich asistentov, s ktorými si mohli sebaobhajcovia trénovať schopnosti komunikácie, prezentovať sa na verejnosti, manažovať vlastný život, rozhodovať sa – aktívne pristupovať k vlastnému životu. Sebaobhajcovia – ľudia s mentálnym postihnutím, si mohli vyskúšať sociálne zručnosti v presadzovaní svojej potreby samostatného bývania, trávenia voľného času, aktívneho oddychu a podobne. Trénovali sa v samostatnosti vo vzťahu k hygienickým a samoobslužným návykom, podieľali sa na plánovaní svojich, ale aj spoločných aktivít celého týždňa. Asistenti plnili podpornú funkciu, poskytovali ľudom s mentálnym postihnutím čo najviac stimulov na rozvoj ich osobnosti. Asistentov zasa pobyt obohatil o nové skúsenosti, pocit uspokojenia, možnosť vyskúšať si niečo nové, naučiť sa pracovať v tíme a zažiť radosť z práce. Večer sa konali porady asistentov, kde sa vymieňali informácie o sebaobhajcoch, tvoril sa program na nasledujúci deň, zhodnotil sa deň, čo bolo dobré a čo by bolo treba vylepšiť alebo vyriešiť, postrehy z celého dňa. Sme veľmi radi, že tento pobyt dopadol veľmi dobre, bez akéhokoľvek úrazu a bez problémov. Vďaka tomuto pobytu všetci účastníci pochopili, že každý človek má rovnaké právo na svoje záujmy, potreby a každodennú radosť a lásku. Najväčšou odmenou celého pobytu bol úsmev na tvárach našich mladých ľudí. Dúfame, že prísľub stretnúť sa o rok znova, ktorý tam zaznel sa nám splní.

Anna Čurillová

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 106 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Čo robíme Pre ľudí s MP Pobyty