Font Size

Layout

Cpanel

Sebaobhajovanie

Sebaobhajovanie, to sú pravidelné stretnutia dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. V skupine hovoria o svojich radostiach i starostiach. Spoznávajú samých seba a svoje potreby. Dozvedajú sa o svojich právach a povinnostiach. Sebaobhajovanie im prináša do života sebavedomie, lepšie komunikačné a sociálne zručnosti. A priateľov.

Kurzy sebaobhajovania majú v našom združení už svoju dlhodobú tradíciu. V priebehu rokov ich navštevovali už desiatky ľudí s mentálnym postihnutím, a záujem naďalej pretrváva.

Viac o sebaobhajovaní - kliknite sem

Sebaobhajovanie je podporná metóda pre ľudí s mentálnym postihnutím, ktorá sa uplatňuje pri práci so skupinou, so zreteľom na špecifiká danej skupiny. Cieľom je sprostredkovať klientom čo možno najviac informácii v im prijateľnej forme a podporovať rozvoj sociálnych a komunikačných kompetencií. Sebaobhajca sa učí byť zodpovedným sám za seba, spoznať a hájiť svoje práva, lepšie pochopiť prežívanie a správanie seba aj iných ľudí, učí sa reagovať na svoje potreby, identifikovať a realizovať svoje sny, plány. Sebaobhajovaním sa taktiež posilňujú a upevňujú už získané schopnosti a zručnosti, neustále sa rozvíjajú ďalej, ľudia s mentálnym postihnutím si tu budujú potrebnú sebadôveru, schopnosti sebaprezentácie, efektívnej komunikácie. To ich postupne vedie k osamostatneniu, sebarealizácii, nezávislému životu. Všetky tieto spomenuté aspekty smerujú k inklúzii ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti vo všetkých oblastiach ich života.

I keď je sebaobhajovanie zamerané na podporu jednotlivca, realizuje sa v skupine. Účastníci tak majú možnosť spoznať rozmanitosť názorov, naučiť sa optimálnejšie kooperovať, budovať sociálne vzťahy. Stretnutie prebieha za prítomnosti lektorov, ktorý ho vedú, usmerňujú a podľa potreby v skupine facilitujú. Je to dlhodobá a systematická práca a ako taká vyžaduje od lektorov vysokú odbornosť, jednak v oblasti špecifickej podpory ľudí s mentálnym postihnutím, a rovnako tak v metodike samotného sebaobhajovania, ktoré má stanovené jasné pravidlá.

Pre ľudí s mentálnym postihnutím je dôležitá časová aj tematická súslednosť stretnutí, pravidelnosť, opakovanie tém, nepretržitá podpora, komunikácia so skupinou aj lektorom. Používajú sa materiály v ľahko-čitateľnom štýle, besedy s odborníkmi, exkurzie, praktický nácvik zručností, dramatizácia, relaxácia, brainstorming, a samozrejme diskusie. Sebaobhajovanie však nie je len o niekoľkých stretnutiach s lektorom. Je to predovšetkým o zmene životného štýlu. Preto je doň potrebné zaangažovať aj sociálne okolie sebaobhajcu a kontinuálne s ním pracovať.

CHCETE EŠTE VIAC INFORMÁCIÍ? NAVŠTÍVTE www.sebaobhajovanie.sk.

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 143 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Čo robíme Pre ľudí s MP Sebaobhajovanie