Font Size

Layout

Cpanel

Sebaobhajovanie - šanca pre ľudí s mentálnym postihnutím VII

Vďaka finančnej podpore z Ministerstva spravodlivosti SR môžeme pokračovať v aktivitách zameraných na rozvoj sebaobhajovania na Slovensku. 

Cieľom projektu je:

  • posilniť integráciu ľudí s mentálnym postihnutím
  • posilniť schopnosti presadzovať svoje práva
  • posilniť spoluprácu na rôznych úrovniach
  • šíriť sebaobhajovanie, ako vhodný nástroj na podporu samostatnosti a nezávislosti ľudí s mentálnym postihnutím
  • identifikovať nástroje na posilnenie zotrvania ľudí s mentálnym postihnutím mimo inštitucionálneho prostredia

Podpora vzdelávania sebaobhajcov s mentálnym postihnutím zvyšuje ich účasť na správe vecí verejných, získavajú nové informácie o svojich právach a povinnostiach. Vďaka rozvoju ich schopností presadzovať a obhajovať svoje práva sa priamo zvyšuje aj kvalita ich života. V rámci tohtoročného projektu chceme realizovať analytickú a expertnú činnosť súvisiacu s návrhom primeraných a aplikovateľných nástrojov na riešenie problémov dospelých ľudí s mentálnym postihnutím (ktorí nežijú v inštitúcii), ktorých rodičia zomreli alebo sú v pokročilom veku. 

 Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike.

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 21 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Sebaobhajovanie - šanca pre ľudí s MP VII