Font Size

Layout

Cpanel

Uč sa, foť a speakuj!

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR realizuje v období jún – december 2015 projekt Uč sa, foť a speakuj!  Obsahom projektu je celoživotné vzdelávanie a sociálna rehabilitácia dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

Pôjde o tri druhy špecifických kurzov: kurz fotografovania, v rámci ktorého sa účastníci nielen naučia fotiť, ale výstupom bude i výstava fotografií na sociálnych médiách, kurz anglického jazyka, v rámci ktorého účastníci získajú základné komunikačné zručnosti  a kurzy sebaobhajovania, ktoré pomôžu účastníkom pri osamostatňovaní a rozhodovaní o svojom živote.

Kurzov, ktoré budú realizované v pravidelných týždenných cykloch, sa zúčastní  minimálne 33 osôb. Hlavným cieľom projektu je podporiť rozvoj životných zručností ľudí s mentálnym postihnutím. Vzhľadom k cieľovej skupine budú metódy práce prispôsobené ich špecifikám a osobnostným charakteristikám a učebné materiály budú v ľahkočitateľnom jazyku Easy to read. Realizáciou projektu ZPMP v SR napĺňa článok 24 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

 

Za podporu vzdelávacích aktivít pre ľudí s mentálnym postihnutím ďakujeme Nadácii Tatrabanky.

 

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 102 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Uč sa, foť a speakuj!