Font Size

Layout

Cpanel

Svoje práva chcem poznať, obhajovať a presadzovať

1. júna 2012 začalo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR realizovať projekt "Svoje práva chcem poznať, obhajovať a presadzovať". Projekt podporila Nadácia Tatrabanky. Potrvá do 30. novembra 2012.

O projekte

Cieľ projektu:

Zámerom projektu je presadzovanie, podpora a ochrana práv ľudí s mentálnym postihnutím. Aktivity projektu sú zamerané na vzdelávanie a prípravu tejto skupiny osôb tak, aby svoje práva poznali, vedeli obhajovať a poznali aj spôsoby a metódy, ako ich uplatňovať v praxi. Obsah projektu je koncipovaný predovšetkým v súlade s Článkom 12 Rovnosť pred zákonom Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Druhú časť projektu tvorí odborná pomoc rodičom, ktorí zohrávajú dôležitú a aktívnu rolu pri presadzovaní ľudských práv svojich detí.

Aktivity projektu:

  •  Príprava vzdelávacích kurzov a poradenských obsahov pre ľudí s mentálnym postihnutím

    Obsahy kurzov budú zamerané na sprostredkovanie potrebných informácií o ľudských právach, legislatívnych dokumentoch (napr. Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím), ale aj na simuláciu praktických situácií, s ktorými sa ľudia s mentálnym postihnutím môžu stretnúť. V neposlednom rade tu budú aj potrebné informácie o inštitúciách, ktorých úlohou je chrániť ľudské práva a dohliadať na ich dodržiavanie. To všetko vo forme, ktorá je prístupná a zrozumiteľná pre ľudí s mentálnym postihnutím.

    Ďalšou časťou tejto aktivity je vytvorenie poradenského manuálu. Bude určený odborníkom, ktorí poskytujú špecializované sociálne a sociálno-právne poradenstvo pre ľudí s mentálnym postihnutím. Jeho obsahom bude sumár otázok a odpovedí, ktoré sú najčastejšie a relevantné v súvislosti s problematikou dodržiavania ľudských práv ľudí s mentálnym postihnutím.

  •  Realizácia vzdelávacích kurzov pre ľudí s mentálnym postihnutím

    V rámci tejto aktivity zrealizujeme vzdelávanie pre 30 ľudí s mentálnym postihnutím (3 skupiny po 10 ľudí) z Bratislavského kraja. Kurzy budú mať podobu pravidelného skupinového stretávania týchto ľudí so skúsenými odborníkmi/lektormi.

Cieľové skupiny:

 Ľudia s mentálnym postihnutím sú jednou z najviac ohrozených skupín  v dodržiavaní ich ľudských práv. Momentálne neexistuje systémová podpora vzdelávania v dostupnej a zrozumiteľnej forme. Absolvovaním vzdelávania v dostupnej forme získajú potrebnú podporu a nové vedomosti a zručnosti z oblasti ľudských práv. Získajú nielen teoretický základ, ale aj nácvik praktických situácií a riešení problémov, s ktorými sa môžu stretnúť.

 Rodičia často nepoznajú relevantnú legislatívu v oblasti ľudských práv ľudí s mentálnym postihnutím, ale najmä nepoznajú nástroje, ktoré pomáhajú jej implementácii. Na web stránke nájdu nielen potrebné dokumenty z oblasti ľudských práv, ale aj príklady dobrej praxe riešenia rôznych situácií.

Poradenský manuál

Vďaka projektu Svoje práva chcem poznať, obhajovať a presadzovať sa nám podarilo vypracovať manuál pre odborníkov v oblasti poradenstva pre ľudí s mentálnym postihnutím, ktorý sme nazvali Poradenské minimum. Manuál čoskoro vyjde v tlačenej forme, jeho online verzia už je na svete:

Poradenské minimum

 

 

Ďakujeme Nadácii Tatrabanky, že nám umožnila vytvoriť tento užitočný materiál.

Fotogaléria

Fotogalériu môžete nájsť TU.

Projekt podporila:

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 37 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Svoje práva chcem poznať, obhajovať a presadzovať