Font Size

Layout

Cpanel

Celoslovenský seminár „Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím II“

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR zorganizovalo  dňa 23.9.2010 v Bratislave v Hoteli Medium na Tomášikovej ul. 34 celoslovenský seminár so zahraničnou účasťou „Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím II“. Seminár bol súčasťou rovnomenného projektu podporeného grantom z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti

Projekt si kladie viacero cieľov. Hlavným je podpora rovnakého prístupu k základným ľudským a občianskym právam a vytvorenie nástroja na minimalizáciu diskriminácie pri rozhodovaní ľudí s mentálnym postihnutím (nediskriminácie ľudí s mentálnym postihnutím). Ďalšími cieľmi sú napr. zvýšenie povedomia ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín prostredníctvom Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím  ako nástroja na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania, rozvíjanie ich kľúčových kompetencií, posilnenie kapacity rodičov, opatrovníkov, odborníkov a aktivistov miestnych združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, podpora diskusie o spôsobe zvyšovania účasti občanov s mentálnym postihnutím na aktívnom živote v spoločnosti a iniciovanie reformy opatrovníctva.

Okrem samotného predstavenia projektu sa seminár venoval predovšetkým predstaveniu výstupov projektu a predstaveniu nástrojov, ktoré je možné uplatniť pri podpore začleňovania ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti a pri podpore ich nezávislého života. Účastníci seminára mali možnosť vypočuť si príspevky o podporovanom rozhodovaní pre ľudí s mentálnym postihnutím, ale aj príklady nezávislého života ľudí s mentálnym postihnutím vo Veľkej Británii. Mimoriadne zaujímavým bolo priblíženie procesu ratifikácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím vo svete, ktoré predostrel prezident Inclusion International Klaus Lachwitz. Na seminári odzneli aj zaujímavé príspevky na tému inkluzívneho vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím.


Počas programu seminára vznikol aj priestor na krátku retrospektívu, keďže Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v tomto roku oslavuje už 30. výročie svojho založenia.

Účastníci seminára prijali pozitívne informácie o úspechoch projektu, keďže jeho realizátorom sa podarilo začať intenzívnu spoluprácu s inštitúciami zodpovednými za prípravu opatrovníckej reformy. Práve opatrovnícka reforma je jedným z významných nástrojov na to, aby sa podarilo dosiahnuť ciele projektu.

Účastníkmi seminára boli rodičia, odborníci a ľudia s mentálnym postihnutím (sebaobhajci), ktorí sa v rámci projektu dlhodobo vzdelávajú a nadobúdajú zručnosti a schopnosti obhajovať svoje práva. Seminára sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva spravodlivosti a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

 

 

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 186 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Spoločne proti diskriminácii Projekty Ukončené projekty Spoločne proti diskriminácii ľudí s ment. postihnutím Tlačové správy Celoslovenský seminár „Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím II“