Font Size

Layout

Cpanel

Novinky Centra prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život

Na prelome rokov 2013/2014 sme pod hlavičkou a metodickým vedením Centra prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život zrealizovali 6 vzdelávacích kurzov pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Kurzy sa venovali predovšetkým praktickým témam, ktoré priamo posilňujú šance mladých ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život (starostlivosť o domácnosť, varenie, pečenie, príprava na trh práce), ale medzi kurzami bol aj kurz venovaný umeleckým a voľnočasovým aktivitám ľudí s mentálnym postihnutím (Cesta do divadla).

Kurzy autorsky pripravili a zrealizovali lektori vyškolení počas projektu Cesty k samostatnosti.
Týchto kurzov sa celkovo zúčastnilo 62 dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

Naďalej pokračujeme v realizácii dlhodobých kurzov Sebaobhajovanie pre pokročilých a PC kurz pre pokročilých.
Bližšie informácie o realizovaných kurzoch nájdete v záložke Centrum prípravy ľudí s MP na samostatný život (Aktuálne kurzy a Archív kurzov)

Cesty k samostatnosti – projekt pokračuje

Lektori pre celoživotné vzdelávanie

V období od októbra 2012 do júla 2013 bolo vyškolených 11 lektorov vzdelávania dospelých ľudí s mentálnym postihnutím prostredníctvom projektu Cesty k samostatnosti s finančnou podporou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a Nadácie Aktion Mensch.

 Začiatkom júla nastal ten správny čas, aby si vyškolení  lektori na vlastnej koži vyskúšali to, čo sa naučili  pod odbornou garanciou supervízorov z Lebenshilfe Nemecko. V Mojmírovciach sme počas integračného pobytu zrealizovali 2 samostatné intenzívne kurzy pre 24 ľudí s mentálnym postihnutím.  Lektorov sme sa spýtali, akým spôsobom sa zvýšenie kvalifikácie premietlo do ich pracovného života, či sa im darí aplikovať naučené do praxe a či sa zmenil ich vzdelávací prístup. Zaujímalo nás, ako vnímajú vzdelávanie dospelých ľudí s mentálnym postihnutím po absolvovaní pilotného kurzu Čakám návštevu kamaráta/kamarátky a Zaži prírodu všetkými zmyslami a v čom vidia jeho prínos. Chceli sme zistiť, aké je ich vnímanie kurzov z hľadiska efektivity pre ľudí s mentálnym postihnutím. Prinášame vám niektoré z názorov:

Čítať ďalej...

Príprava lektorov na vzdelávanie dospelých ľudí s mentálnym postihnutím

Dôležitou súčasťou projektu Cesty k samostatnosti bola príprava lektorov na vzdelávanie dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Cieľom vzdelávania bolo odborne pripraviť lektorov na to, aby boli schopní efektívne pripraviť a realizovať vzdelávacie a rehabilitačné kurzy pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

Títo lektori budú v budúcnosti tvoriť základnú sieť spolupracovníkov Centra na prípravu ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život.

Čítať ďalej...

Cesty k samostatnosti na medzinárodnej konferencii Europe in Action 2013

Ageing People With Intellectuala Disabilities and Their Families

V dňoch 30.5. – 1. 6. 2013 sa v slovinskej Ľubľane konala konferencia s názvom Europe in Action 2013 – Ageing People With Intellectuala Disabilities and Their Families. Organizátorom konferencia bola organizácia Inclusion Europe, ktorá obhajuje a presadzuje práva ľudí s mentálnym postihnutím na európskej úrovni.

Konferencia bola zameraná na problematiku starnutia populácie a rýchlo sa zvyšujúci počet ľudí s mentálnym postihnutím v seniorskom veku. V súvislosti s týmto faktom čelí Európa, ale v podstate aj celý svet zásadnej výzve – vytvoriť a etablovať sociálne, voľnočasové a vzdelávacie programy pre seniorov s mentálnym postihnutím.

Čítať ďalej...

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 101 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Cesty k samostatnosti Cesty k samostatnosti - články