Font Size

Layout

Cpanel

Moving Forward

Prosím, vyberte si svoj jazyk:
Please, choose your language:

SLOVAK         ENGLISH

 

Moving Forward - ENG

Thank to the financial support from the International Visegrad Fund ZPMP v SR and the partner organizations from Czech republic, Hungary and Poland will realize a new project in 2012 named “Moving Forward – The Self advocacy movement in V4 countries”. The project’s duration is 1 year.

Introduction

The main goal of the project is to develop the self advocacy movement in V4 countries by supporting and fortifying the competences of the professionals, dealing with self advocacy.

During the project we will organize 4 workshops for the professionals. Moreover we will compile the methodology brochure that will be available online for free download.

About the project

The project reflects the lack of opportunities for professionals to improve their competences in the field of self advocacy. The self advocacy helps people with intellectual disability to get know themselves, their rights, duties, world they are living in. The development of self advocacy ties all V4 countries together – from the time we started, we cooperate, inspire each other. Every country creates its own methodology based on its own practice. Every country faces the same problems, e.g. we all need to improve our skills and methods but we have no possibilities. This project is solution for this situation.

Project targets:

  •  Development of self advocacy by fortyfying competences of the professionals
  •  Raise awareness of the public and support the development of self advocacy in other cities

To fulfill these targets we will realize 2 activities: organizing 4 workshops (Bratislava, Prague, Warsaw, Budapest), creating common methodology brochure (summarizes best practises, available online)

The project has 2 target groups - the professionals in a field of self advocacy and the self advocates themselves.

Project partners

Moving Forward - SK

Vďaka finančnej podpore z Medzinárodného Višegrádskeho Fondu bude ZPMP v SR a partneri Česka, Maďarska a Poľska v roku 2012 realizovať nový project s názvom “Moving Forward – The Self advocacy movement in V4 countries”. Dĺžka projektu je 1 rok.

Úvod

Hlavným cieľom projektu je rozvíjať hnutie sebaobhajcov v krajinách V4 prostredníctvom podpory a posilnenia kompetencii odborníkov, pracujúcich v oblasti sebaobhajovanie ľudí s mentálnym postihnutím.

Počas projektu zorganizujeme 4 workshopy pre odborníkov. Súčasťou projektu bude aj príprava metodologickej príručky, ktorá bude voľne dostupná na stihnutie na webových stránkach partnerov projektu.

O projekte

Projekt reaguje na nedostatok príležitostí pre rozvoj kompetencii odborníkov, zaoberajúcich sa sebaobhajovaním. Sebaobhajovanie pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím lepšie spoznať samých seba, svoje práva a povinnosti, svet, v ktorom žijú. Rozvíjanie sebaobhajovania viaže všetky krajiny V4 dohromady – od prvých krokov, ktoré sme robili spoločne, cez spoluprácu a vzájomnú inšpiráciu. Každá krajina si pritom vytvorila vlastnú metodológiu, založenú na jej vlastnej skúsenosti. Každá krajina tiež bohužiaľ čelí rovnakým problémom, napr. potrebe zlepšovať svoje zručnosti a metódy práce, ale nemá príležitosti... náš projekt je riešením práve tejto situácie.

Ciele projektu sú:

  •  Rozvoj sebaobhajovani prostredníctvom posilnenia kompetencii odborníkov
  •  Zvýšenie povedomia verejnosti a podpora šírenia sebaobhajovania do ďalších miest

Aby sme naplnili tieto ciele, budeme realizovať 2 aktivity: zorganizujeme 4 workshopy (v Bratislave, Prahe, Budapešti a Varšave), vytvoríme spoločnú metodologickú brožúru (sumár konkrétnych príkladov dobrej praxe).

Projekt má 2 cieľové skupiny – odborníkov, pracujúcich v oblasti sebaobhajovania ľudí s mentálnym postihnutím a samotných sebaobhajcov.

Partneri projektu

  • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. (http://www.spmpcr.cz/)
  • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umyslowym (www.psouu.org.pl)
  • Értelmi Fogyatékossággal Élok és Segítoik Országos Érdekvédelmi Szovetsége (www.efoesz.hu)

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 223 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Čo robíme Naše aktivity Dobrovoľníctvo Dobrovoľníci - Deň krivých zrkadiel 2016 Projekty Ukončené projekty Moving Forward