Font Size

Layout

Cpanel

Stanovisko ZPMP v SR k petícii obyvateľov mesta Zlaté Moravce

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR je  znepokojené nad vyhláseniami časti obyvateľov Zlatých Moraviec, lokality  Ďatelinisko, vyjadrujúcich odmietavý postoj k vybudovaniu nového pobytového zariadenia pre 12 klientov s mentálnym postihnutím, ktoré chce postaviť Nitriansky samosprávny kraj. Je poburujúce, že obyvatelia tak konajú za podpory prednostu radnice Romana Šíra a primátora mesta Petra Lednára. 

Signatári petície, ako aj primátor Zlatých Moraviec svojimi vyhláseniami ignorujú práva ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí sa majú stať obyvateľmi uvedeného pobytového zariadenia, pričom je potrebné zvýrazniť dopad týchto vyhlásení ako zásah do práva na dôstojný život tejto skupiny ľudí.

 

Je normálne a bežné, že by si ktokoľvek vyberal suseda, ktorý má vedľa neho žiť?
Čo vedie obyvateľov Zlatých Moraviec k takémuto netolerantnému a tvrdému postoju?

Ľudia s mentálnym postihnutím často vyzerajú inak. To však neznamená, že sú horší ako my, bez postihnutia. Väčšina ľudí  ani netuší, kto sú títo ľudia, akú majú povahu, ako cítia .... Pocity neistoty a strachu z neznámeho sú často dôvodom na ich diskrimináciu a odmietanie. Sú to jednoduchí ľudia, ktorí chcú byť našimi partnermi a žiť s nami. Nie sú to vrahovia, zlodeji a násilníci, ale o tom sa môže každý presvedčiť len vlastnou skúsenosťou.

„Viem spievať, viem tancovať. Viem sa učiť i pracovať. Cítim radosť i bolesť, lásku i žiaľ.  Som človek a chcem žiť s tebou...“ Tieto slová svojim obsahom vyjadrujú pocity ich prežívania. Aj ľudia s mentálnym postihnutím majú svoje názory a predstavy. Majú svoje vlastné sny... Chceme ich podporovať na ceste k samostatnosti a plnohodnotnému životu.

Mnohé riešenia, ktoré spoločnosť vo všeobecnosti považuje za dobré pre riešenie problémov ľudí s mentálnym postihnutím, nie sú tie najvhodnejšie a v mnohých prípadoch ide o riešenia najjednoduchšie pre spoločnosť, prípadne pre zodpovedné orgány a inštitúcie. Štandardné umiestňovanie dospelých ľudí s mentálnym postihnutím do celoročných zariadení mimo komunitu je vo väčšine prípadov definitívnym riešením, klienti takýchto zariadení majú obmedzený kontakt s vonkajším svetom, nemajú možnosť rozhodovania o tom, aký bude ich život, kde a s kým budú bývať, nemôžu slobodne rozhodovať o nakladaní s ich finančnými prostriedkami... Dostávajú sa do zariadení, v ktorých spravidla prežijú zvyšok života.

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorí Slovenská republika ratifikovala, Ústava SR a ďalšie naše zákony obsahujú ustanovenia, podľa ktorých sú si všetci ľudia rovní vo svojej dôstojnosti a vo svojich právach a zakazujú diskrimináciu na základe rôznych dôvodov, akým je i zdravotné postihnutie.

To, čo považuje pán primátor za „blbosť“, pričom sa odvoláva na pána Boha, ktorý je nad ním, a ktorého si privolal ako svedka svojho vyhlásenia že „nikdy nepodpíše a nedá súhlas, aby sa toto urobilo“, je starostlivo pripravovaný inovatívny pilotný projekt, v súlade so schválenou Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR (schválenej v roku 2011 a podporovanej predošlou i terajšou vládou). Slovensko sa touto stratégiou hlási k  celosvetovému trendu systematického odstraňovania dôsledkov dlhodobo uplatňovaného modelu inštitucionálnej starostlivosti a prechodu na služby komunitného charakteru. Jej hlavným cieľom je vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný život všetkých ľudí, odkázaných na pomoc spoločnosti, v prirodzenom sociálnom prostredí komunity.

ZPMP v SR odmieta akékoľvek prejavy diskriminácie a vyzýva obyvateľov Zlatých Moraviec k prehodnoteniu svojho postoja.

Zároveň vyzýva kompetentné orgány a inštitúcie - MPSVR SR, Nitriansky samosprávny kraj, mesto Zlaté Moravce k riešeniu tejto situácie a k verejným diskusiám, z ktorých bude verejnosti zrejmé, čo začatý proces znamená. Obracia sa na zodpovedné inštitúcie, aby obyvateľom dotknutej ulice objasnili, že postavením pobytového zariadenia pre ľudí s mentálnym postihnutím „nestratí hodnotu ich nehnuteľnosť“, neponíži sa „kvalita ich života“, nebude „nebezpečím pre ich deti“ a nebude „znepríjemňovať ich život“, práve naopak, môže im ukázať cestu nájsť nový pohľad na život človeka, jeho hodnoty a správanie.

 

  Článok o postoji obyvateľov "Ďateliniska" si môžete prečítať tu: Postihnutých ľudí za susedov nechcú.

 

Bratislava, 8.8.2013

 PhDr. Iveta Mišová
 riaditeľka Republikovej centrály ZPMP v SR

Za Predsedníctvo ZPMP v SR:                                                      

PhDr. Stefi Nováková, predsedníčka 
JUDr. Zuzana Stavrovská, podpredsedníčka 
Mgr. Ľubica Vyberalová, podpredsedníčka
Mgr. Patrícia Garajová Jarjabková
PhDr. Eva Števková
PhDr. Alena Repiščáková
Mgr. Agnes Zelená
Mgr. Ladislav Krajčovič
Richard Drahovský

 

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 562 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Témy Blog Stanovisko ZPMP v SR k petícii obyvateľov mesta Zlaté Moravce