Font Size

Layout

Cpanel

Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike začalo 16. marca 2009 realizovať projekt s názvom Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím.
 
V súčasnosti je projekt už ukončený, jeho záverečnú správu nájdete TU.
 

O projekte

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je podpora rovnakého prístupu k základným ľudským a občianskym právam a vytvorenie nástroja na minimalizáciu diskriminácie pri rozhodovaní ľudí s mentálnym postihnutím (nediskriminácie ľudí s mentálnym postihnutím).

Čiastkové ciele projektu:

  1. Zvýšenie povedomia ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín prostredníctvom Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím  ako nástroja na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania 
  2. rozvíjanie kľúčových kompetencií ľudí s mentálnym postihnutím
  3. posilnenie kapacity rodičov, opatrovníkov, odborníkov a aktivitstov miestnych združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
  4. podpora diskusie o spôsobe zvyšovania účasti občanov s mentálnym postihnutím na aktívnom živote v spoločnosti
  5. Iniciovanie reformy opatrovníctva spočívajúcej v rozšírení existujúceho náhradného rozhodovania o podporované rozhodovanie, poskytujúceho právom uznané konanie osoby s mentálnym postihnutím a postavenie pre iné dôverné osoby.
  6. Podpora presadenia zmien a reformy vytvorením koalície pre antidiskrimináciu v posudzovaní a právnom uznaní konania osôb s mentálnym postihnutím.

Cieľová skupina projektu:    

Ľudia s mentálnym postihnutím

Aktivity projektu sú koncipované v prvom rade tak, aby priamo aktivizovali samotných ľudí s mentálnym postihnutím. Túto cieľovú skupinu možno považovať za jednu z najviac znevýhodnených (ak nie za najznevýhodnenejšiu) skupín či už v oblasti vzdelávania, zamestnávania alebo participácie na bežnom fungovaní spoločnosti.

V rámci projektu chceme intenzívne pracovať so skupinou sebaobhajcov (cca 30 sebaobhajcov), pre ktorých bude realizovaná podstatná časť aktivít projektu. Väčšina aktivít je určená primárne pre túto cieľovú skupinu. Avšak aj aktivity pre ostatné cieľové skupiny budú zamerané na zlepšovanie kvality života ľudí s mentálnym postihnutím.

Rodičia a opatrovníci

Dôležitú časť aktivít v projekte chceme venovať rodičom a opatrovníkom ľudí s mentálnym postihnutím. Vo väčšine prípadov ide o najdôležitejšie osoby pre ľudí s mentálnym postihnutím. Preto je veľmi dôležité, aby práve tieto osoby mali dostatok informácií a zručností potrebných na posilňovanie autonómie človeka s mentálnym postihnutím. Je dôležité, aby poznali platnú legislatívu, aby vedeli o existujúcich podporných mechanizmoch, ale aby vedeli aj to, čo majú robiť v prípade, že ich dieťa bolo vystavené diskriminácii. Okrem toho chceme u tejto cieľovej skupiny posilňovať povedomie o tom, že ľudia s mentálnym postihnutím majú právo na vlastný názor a môžu rozhodovať sami za seba. Človek s mentálnym postihnutím väčšinu svojho času strávi v kruhu svojej rodiny. Keďže kľúčovým momentom je prenos získaných vedomostí a poznatkov a ich uplatnenie do praxe, zohráva táto cieľová skupina veľmi dôležitú úlohu. Je potrebné, aby aj rodičia a opatrovníci viedli a podporovali človeka s mentálnym postihnutím v jeho každodennom živote a zároveň zohrávajú kľúčovú úlohu pri obhajovaní práv, presadzovaní rovnakých príležitostí a búraní predsudkov v našej spoločnosti. Rodičia spoločne  s ľuďmi s mentálnym postihnutím a mimovládnymi organizáciami sú nositelia zmien, ktoré nikto iný nedokáže urobiť, preto ich musíme podporiť a vyškoliť, aby mali v rukách nástroje na zmenu.

 

Trvanie projektu:   16. marca 2009 - 31. októbra 2010

Kontakty

Manažérka projektu:         Mgr. Iveta Mišová
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  tel: 02/ 6381 4987
   
Manažér pre publicitu:  Mgr. Marián Horanič
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  tel: 0903 244 553

 

 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

 

 

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 255 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home O nás Logo ZPMP - dizajn manuál Projekty Ukončené projekty Spoločne proti diskriminácii ľudí s ment. postihnutím