Font Size

Layout

Cpanel

Reforma opatrovníctva

Dôležitú časť aktivít v projekte Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím venujeme rodičom a opatrovníkom ľudí s mentálnym postihnutím. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri obhajovaní práv, presadzovaní rovnakých príležitostí a búraní predsudkov v našej spoločnosti. Spoločne s ľuďmi s mentálnym postihnutím a mimovládnymi organizáciami sú nositelia zmien, ktoré nikto iný nedokáže urobiť, preto ich musíme podporiť a vyškoliť, aby mali v rukách nástroje na zmenu.

 
Milí rodičia a opatrovníci,
 
v nadchádzajúcich mesiacoch bude ZPMP v SR realizovať niekoľko seminárov a diskusií zameraných na reformu opatrovníctva, opierajúc sa predovšetkým o článok 12 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Nasledujúce dokumenty sú pre tieto diskusie veľmi užitočným a dôležitým pomocným materiálom.

Preto neváhajte a prečítajte si ich!

Tieto dokumenty sú chránené autorským zákonom. Akékoľvek šírenie, kopírovanie celého textu alebo jeho časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora sa chápe ako porušenie autorského zákona.

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 113 návštevníkov a žiadni členovia on-line