Font Size

Layout

Cpanel

Septembrové novinky

September 2009

Začiatkom septembra sa v projekte Spoločne proti diskriminácií ľudí s mentálnym postihnutím uskutočnilo viacero významných aktivít.

V prvom rade svetlo sveta uzreli hneď tri informačné brožúry, určené širokej verejnosti – Podporované rozhodovanie, Podporované rozhodovanie v ľahko-čitateľnom štýle a Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Spoločne s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v ľahko-čitateľnom štýle, ktorý bol vydaný už v priebehu leta, tak tvoria štvoricu základných materiálov, ktorými chceme medzi širokou verejnosťou šíriť osvetu a presadzovať pozitívnu zmenu v životoch ľudí s mentálnym postihnutím.

Medzi prvé príležitosti, na ktorých sa mali ľudia možnosť zoznámiť s týmito brožúrami, patril aj Vzdelávací seminár pre rodičov a opatrovníkov ľudí s mentálnym postihnutím, ktorý sa uskutočnil 10. septembra 2009 v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom v jeho priestoroch na Sabinovskej ulici č.16 v Bratislave. Program, od 15.00 do 19.00, bol vyplnený pútavými prednáškam. Lektorky prezentovali prítomným účastníkom historický prierez vývinu diskriminácie a predsudkov voči ľuďom s mentálnym postihnutím, vysvetlili prečo je Dohovor dôležitý právny dokument a ako môže bojovať proti diskriminácií osôb so zdravotným postihnutím.  Ďalej predstavili Dohovor z právneho hľadiska, spomenuli mnohé dôležité právne aspekty ratifikácie Dohovoru na Slovensku a uviedli príklady zo svojej praxe. Predstavili tiež sebaobhajovanie, ako metódu podpory, ktorú už niekoľko rokov efektívne využíva Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.

Pozitívnou spätnou väzbou bola nielen živá diskusia o problematike medzi prítomnými, ale tiež vysoká účasť.

Veríme, že s podobným úspechom sa stretne aj seminár konajúci sa 22.9. v Košiciach a 23.9. v Nitre. Do konca roka 2009 máme v pláne zorganizovať ešte 2 ďalšie semináre, z toho jeden v Martine, 6.10.2009.

Začiatok školského roka pre nás znamenal aj opätovné rozbehnutie seminárov pre sebaobhajcov, ktoré sa budú pravidelne konať v pondelky, utorky a stredy, od 21. septembra každý týždeň.

 

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 112 návštevníkov a žiadni členovia on-line