Font Size

Layout

Cpanel

Záverečná správa z projektu: Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím

Termín realizácie: 1. 3. 2009 do 31.12.2010

Hlavným cieľom projektu bola podpora rovnakého prístupu k základným ľudským a občianskym právam a vytvorenie nástroja na minimalizáciu diskriminácie pri rozhodovaní ľudí s mentálnym postihnutím (nediskriminácie ľudí s mentálnym postihnutím).  

Stanovili sme si niekoľko čiastkových cieľov: zvýšenie povedomia ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín prostredníctvom Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím  ako nástroja na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania, rozvíjanie kľúčových kompetencií ľudí s mentálnym postihnutím, posilnenie kapacity rodičov, opatrovníkov, odborníkov a aktivistov miestnych združení, podpora diskusie o spôsobe zvyšovania účasti ľudí s mentálnym postihnutím na aktívnom živote v spoločnosti. Veľmi dôležitou úlohou, ktorú si ZPMP v SR stanovilo bolo iniciovanie reformy opatrovníctva spočívajúcej v rozšírení existujúceho náhradného rozhodovania o podporované rozhodovanie, poskytujúce právom uznané konanie osoby s mentálnym postihnutím a postavenie pre iné dôverné osoby a podpora presadenia zmien a reformy vytvorením koalície pre antidiskrimináciu v posudzovaní a právnom uznaní konania osôb s mentálnym postihnutím.  K naplneniu tejto úlohy, k podpore a presadeniu zmien sme sa rozhodli  vytvoriť tzv.  neformálnu „koalíciu pre zmenu".

Celú záverečnú správu si môžete pozrieť a stiahnuť TU.

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 113 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Kontakty Miestne združenia Bratislavský kraj Projekty Ukončené projekty Spoločne proti diskriminácii ľudí s ment. postihnutím Tlačové správy Záverečná správa z projektu: Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím