Font Size

Layout

Cpanel

Pathways II. (2)

V roku 2011 sme sa zapojili do projektu s názvomPathways II.: Vytváranie ciest k celoživotnému vzdelávaniu dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Projekt sa realizuje s podporou Programu celoživotného vzdelávania Európskej Únie a jeho koordinátorom je medzinárodná organizácia Inclusion Europe. Okrem Slovenska je do projektu zapojených ďalších 8 krajín Európy.


Prečo?

Oblasť vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím je jednou z kľúčových, do ktorých rozvoja vkladáme v ZPMP v SR veľa energie. V posledných rokoch sme intenzívne pracovali na tvorbe a zlepšovaní vzdelávacích kurzov pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Prvé lastovičky – kurzy práce s počítačom a kurzy angličtiny – sa tešili veľkému záujmu a stále ich priebežne otvárame pre záujemcov z Bratislavy a okolia.

Z nášho pohľadu je nesmierna škoda, že vedomosti a zručnosti, ktoré si človek s mentálnym postihnutím osvojí v škole, počas povinnej školskej dochádzky, nemá ďalej kde rozvíjať a udržiavať. Štandardná ponuka vzdelávacích kurzov pre dospelých nedokáže uspokojiť špeciálne potreby našej cieľovej skupiny, prakticky im nie je prístupná.

Témou prístupnosti zaoberá aj projekt Pathways II. Zvýšenie prístupnosti vzdelávacích kurzov pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím je jedným z jeho hlavných cieľov.

Aktivity

01Prvou aktivitou projektu je preklad a adaptácia 3 materiálov, ktoré sa v minulosti osvedčili ako efektívny nástroj zvyšovania prístupnosti informácii (a tým i kurzov) pre ľudí s mentálnym postihnutím.

 Do slovenčiny preložíme tieto materiály:

- Informácie pre všetkých: Európske pravidlá tvorby ľahko čitateľných a ľahko zrozumiteľných informácií.
- Nepíšte pre nás bez nás: Ako zapojiť ľudí s mentálnym postihnutím do tvorby ľahko čitateľných textov.
- Školenie učiteľov kurzov pre dospelých: Ako pripraviť školenie o tvorbe ľahko čitateľných a zrozumiteľných informácií.

Okrem týchto materiálov bude do slovenčiny preložená aj aplikácia Kontrolný zoznam, pomocou ktorej môže ktokoľvek a kedykoľvek vyhodnotiť (ne)prístupnosť svojho informačného materiálu. Napríklad brožúry, ktorá má byť určená ľuďom s mentálnym postihnutím. Aplikácia nielenže vyhodnotí mieru prístupnosti informácie, ale v prípade negatívneho výsledku aj odporučí, čo upraviť, aby sa prístupnosť zvýšila.

02Druhou aktivitou projektu je šírenie materiálov medzi odbornú aj laickú verejnosť. V rámci tejto aktivity zrealizujeme tréningový seminár pre odborníkov a ľudí s mentálnym postihnutím. Cieľom semináru bude (okrem iného) naučiť účastníkov vytvárať ľahko čitateľné a zrozumiteľné informácie. Absolventi semináru potom ďalej, v pozícii lektorov, zorganizujú 4 vlastné semináre.

03Treťou aktivitou projektu sú stretnutia s dôležitými ľuďmi, ktorí majú možnosť zasiahnuť do ďalšieho vývoja celoživotného vzdelávania na Slovensku. Napríklad s odborníkmi či politikmi. V priebehu projektu zorganizujeme aj 1-dňovú konferenciu na tému Prístupnosť informácii a celoživotné vzdelávanie dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

 

Fotogaléria

Tu si môžete pozrieť našu fotogalériu z Tréningového semináru Informácie pre všetkých:

  Fotogaléria

Podporte nás

Ak vás projekt, alebo téma projektu zaujali, napíšte nám. Uvítame každú podporu, každú pomocnú ruku. Cesta za prístupným celoživotným vzdelávaním pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím je možno ešte dlhá a náročná, dôležité však je, že sme ju začali vytvárať.

S podporou Programu celoživotného vzdelávania Európskej Únie

Pathways II.

V roku 2011 sme sa zapojili do projektu s názvom Pathways II.: Vytváranie ciest k celoživotnému vzdelávaniu dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Projekt sa realizuje s podporou Programu celoživotného vzdelávania Európskej Únie a jeho koordinátorom je medzinárodná organizácia Inclusion Europe. Okrem Slovenska je do projektu zapojených ďalších 8 krajín Európy.


Prečo?

Oblasť vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím je jednou z kľúčových, do ktorých rozvoja vkladáme v ZPMP v SR veľa energie. V posledných rokoch sme intenzívne pracovali na tvorbe a zlepšovaní vzdelávacích kurzov pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Prvé lastovičky – kurzy práce s počítačom a kurzy angličtiny – sa tešili veľkému záujmu a stále ich priebežne otvárame pre záujemcov z Bratislavy a okolia.

Z nášho pohľadu je nesmierna škoda, že vedomosti a zručnosti, ktoré si človek s mentálnym postihnutím osvojí v škole, počas povinnej školskej dochádzky, nemá ďalej kde rozvíjať a udržiavať. Štandardná ponuka vzdelávacích kurzov pre dospelých nedokáže uspokojiť špeciálne potreby našej cieľovej skupiny, prakticky im nie je prístupná.

Témou prístupnosti zaoberá aj projekt Pathways II. Zvýšenie prístupnosti vzdelávacích kurzov pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím je jedným z jeho hlavných cieľov.

Aktivity

01Prvou aktivitou projektu je preklad a adaptácia 3 materiálov, ktoré sa v minulosti osvedčili ako efektívny nástroj zvyšovania prístupnosti informácii (a tým i kurzov) pre ľudí s mentálnym postihnutím.

 Do slovenčiny preložíme tieto materiály:

- Informácie pre všetkých: Európske pravidlá tvorby ľahko čitateľných a ľahko zrozumiteľných informácií.
- Nepíšte pre nás bez nás: Ako zapojiť ľudí s mentálnym postihnutím do tvorby ľahko čitateľných textov.
- Školenie učiteľov kurzov pre dospelých: Ako pripraviť školenie o tvorbe ľahko čitateľných a zrozumiteľných informácií.

Okrem týchto materiálov bude do slovenčiny preložená aj aplikácia Kontrolný zoznam, pomocou ktorej môže ktokoľvek a kedykoľvek vyhodnotiť (ne)prístupnosť svojho informačného materiálu. Napríklad brožúry, ktorá má byť určená ľuďom s mentálnym postihnutím. Aplikácia nielenže vyhodnotí mieru prístupnosti informácie, ale v prípade negatívneho výsledku aj odporučí, čo upraviť, aby sa prístupnosť zvýšila.

02Druhou aktivitou projektu je šírenie materiálov medzi odbornú aj laickú verejnosť. V rámci tejto aktivity zrealizujeme tréningový seminár pre odborníkov a ľudí s mentálnym postihnutím. Cieľom semináru bude (okrem iného) naučiť účastníkov vytvárať ľahko čitateľné a zrozumiteľné informácie. Absolventi semináru potom ďalej, v pozícii lektorov, zorganizujú 4 vlastné semináre.

03Treťou aktivitou projektu sú stretnutia s dôležitými ľuďmi, ktorí majú možnosť zasiahnuť do ďalšieho vývoja celoživotného vzdelávania na Slovensku. Napríklad s odborníkmi či politikmi. V priebehu projektu zorganizujeme aj 1-dňovú konferenciu na tému Prístupnosť informácii a celoživotné vzdelávanie dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

 

Fotogaléria

Tu si môžete pozrieť našu fotogalériu z Tréningového semináru Informácie pre všetkých:

  Fotogaléria

Podporte nás

Ak vás projekt, alebo téma projektu zaujali, napíšte nám. Uvítame každú podporu, každú pomocnú ruku. Cesta za prístupným celoživotným vzdelávaním pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím je možno ešte dlhá a náročná, dôležité však je, že sme ju začali vytvárať.

S podporou Programu celoživotného vzdelávania Európskej Únie

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 224 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Čo robíme Vzdelávanie Semináre, workshopy Projekty Ukončené projekty Pathways II.