Font Size

Layout

Cpanel

Semináre, workshopy

V rámci projektu Dôstojný život - právo, nie privilégium, realizujeme nasledovné semináre:

Názov semináru Dátum
Miesto Návratka
Zodpovednostné konanie osôb s mentálnym postihnutím 21. 5. 2015 Bratislava
Právne aspekty výkonu opatrovníctva 22. 5. 2015 Bratislava
Zodpovednostné konanie osôb s mentálnym postihnutím 11. 5. 2015 Žilina
Právne aspekty výkonu opatrovníctva 12. 5. 2015 Žilina
Zodpovednostné konanie osôb s mentálnym postihnutím 8. 4. 2015 Žilina
Právne aspekty výkonu opatrovníctva 9. 4. 2015 Žilina
Zodpovednostné konanie osôb s mentálnym postihnutím 16. 3. 2015 Piešťany
Právne aspekty výkonu opatrovníctva 17. 3. 2015 Piešťany
Zodpovednostné konanie osôb s mentálnym postihnutím 19. 11. 2014 Prešov
Právne aspekty výkonu opatrovníctva 20. 11. 2014 Prešov
Zodpovednostné konanie osôb s mentálnym postihnutím 25. 2. 2015 Trenčín
Právne aspekty výkonu opatrovníctva 26. 2. 2015 Trenčín

Pozvánka na okrúhly stôl:
Pozvánka na 2. okrúhly stôl k téme opatrovníctva
- Návratka
Pozvánka na 1. okrúhly stôl k téme opatrovníctva

Výstupy z okrúhlych stolov:
Výstupy z okrúhleho stola organizovaného dňa 16. 10. 2014
Výstupy z okrúhleho stola organizovaného dňa 22. 4. 2014

Pozvánka na seminár:
Ľudské práva a zodpovednosť za vlastné konanie

Ľudské práva a  zodpovednosť za vlastné konanie

Ľudské práva a  zodpovednosť za vlastné konanie je názov seminára, ktorý zorganizovalo ZPMP v  SR v  dňoch 28. a  29. 11. v  Bratislave ako súčasť projektu Dôstojný život – právo, nie privilégium, o  ktorom sme informovali čitateľov v  minulom čísle.

Na seminári bola predstavená analýza prístupu k  zodpovednosti za svoje právne úkony ľudí s  mentálnym postihnutím, základné tézy účinnej ochrany a modelové ukážky zo životnej praxe. Konala sa zaujímavá diskusia, v  rámci ktorej sa hľadali odpovede na konkrétne otázky k  tejto citlivej téme. Seminár viedli JUDr. Zuzana Stavrovská a  JUDr. Et Bc. Maroš Matiaško, LL.M., hosťom boli pani Valentína Petrus z  NOS OSF a  JUDr. Roman Hrico z  Ministerstva spravodlivosti SR.

Seminár mal celoslovenský charakter a  zúčastnilo sa ho vyše 200 ľudí zo 102 organizácií.

Projekt Dôstojný život – právo, nie privilégium bol podporený sumou 104976,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 -2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu zameraného na ľudské práva Dôstojný život – právo, nie privilégium je Zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a  národnej úrovni.

 

Projekt Dôstojný život – právo, nie privilégium bol  podporený sumou 104976,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 -2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.

Cieľom projektu zameraného na ľudské práva Dôstojný život – právo, nie privilégium je zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

   eea grants         OSF

 

 

 

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 125 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Čo robíme Vzdelávanie Semináre, workshopy Semináre, workshopy