Font Size

Layout

Cpanel

Krok za krokom

Dňa 10. 11. 2005 sa konala veľmi významná udalosť. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike zorganizovalo konferenciu sebaobhajcov. Tá sa konala ako súčasť trojdňovej konferencie Krok za krokom. Konferencie sa zúčastnilo 144 ľudí. Privítali sme medzi nami i významných hostí ako pán poslanec Lászlo Nagy, predseda výboru pre ľudské práva, menšiny a postavenie žien NR SR, americkú ataché Loru Berg a JUDr. Annu Holtmanovú z Kancelárie verejného ochrancu práv.
 
Mladí ľudia s mentálnym postihnutím – sebaobhajci – sa stali hlavnými aktérmi konferencie. Skupina desiatich sebaobhajcov a troch podporných osôb niekoľko týždňov poctivo pracovali na príprave obsahu konferencie. Pripravovali si jednotlivé príspevky, rozprávali sa o témach konferencie, ktorými boli naše práva, práva v našej krajine, ktoré práva sú dôležité pre nás ale i o tom, ako taká konferencia prebieha a ako sa na nej správať.

Konferencie sa zúčastnil Gengoux Gomez z organizácie Inclusion Europe z Belgicka, ktorý sa venuje sebaobhajovaniu v Európe. Sebaobhajci rozprávali o svojich názoroch, prianiach, postrehoch, snoch ale i o tom, ako sa im tieto práva premietli v ich životoch, čo sa im podarilo alebo nepodarilo. Okrem toho zastupovali i ľudí s postihnutím, ktorí sa konferencie nemohli zúčastniť z rôznych dôvodov.

Téma konferencie úzko súvisela s právami ľudí s mentálnym postihnutím na prácu, bývanie a vzdelávanie. O týchto témach sa rozprávalo v troch workshopoch. Na workshopoch okrem iného navrhovali ako riešiť to, že niektoré práva sú ešte stále nenaplnené. Celou konferenciou účastníkov sprevádzal výborný moderátor Henrich Trajlínek z Domu Svitania v Jakubove.

Druhý deň bol venovaný 25. výročiu založenia Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Počas tohto dňa účastníci bilancovali jednotlivé oblasti, ktoré sú dôležité pre človeka s mentálnym postihnutím a jeho rodinu. Venovali sa rodine, sociálnym službám, legislatíve, sebaobhajovaniu, práci, bývaniu ale i vaoľnočasovým aktivitám. Jednotlivé príspevky boli zamerané na zhodnotenie situácie, aká bola na začiatku, čo sa im podarilo dosiahnuť a aké sú ich vízie do budúcnosti. Počas druhého dňa vystúpili opäť i sebaobhajci, ktorí prezentovali závery z troch workshopov, ktoré boli súčasťou prvého dňa.

Konferenciu otvoril spevácky zbor Hviezdička z Oravského Podzámku. Pesničkami navodili výbornú atmosféru. Moderátorkou bola pani Patrícia Garajová, ktorú poznáme všetci ako Patríciu Jariabkovú. Pozdraviť nás prišla pani ministerka Iveta Radičová z MPSVR SR, zástupca ministerstva školstva Miroslav Chudý, zástupca Lebenshilfe Viedeň a Inclusion Europe Traxler Hannes, zástupcovia SPMP Brno pán František Halm a Karol Džupina, generálna tajomníčka Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR pani Ing. Monika Vráblová, zástupca Inclusion Europe Gengoux Gomez. Konferencie sa zúčastnilo 147 ľudí, rodičov, občanov s mentálnym postihnutím, členov ZPMP, ale i zástupcov rôznych organizácií a úradov.

Po dlhom a náročnom dni nám dobre padli piesne speváckeho zboru Lúčnica ako i film Divadla z pasáže Príbeh jedného vagóna, v ktorom účinkovali herci s mentálnym postihnutím. No a na záver sme naše výročie oslávili na bankete, kde sme sa mohli porozprávať a vymeniť si dojmy z tohto dňa.

Posledný deň bol venovaný vyhodnoteniu charitatívneho projektu TESCO Charita roka 2005. Privítali sme medzi nami zástupkyňu spoločnosti TESCO pani Oľgu Hrnčiarovú, ktorá hodnotila spoluprácu ale i výsledky veľmi pozitívne. Miestne Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím prezentovali svoje výsledky, hodnotili spoluprácu s pracovníkmi spoločnosti TESCO v jednotlivých obchodných domoch a hypermarketoch po celom Slovensku. Organizátori projektu ZPMP v SR vyhodnotili projekt po obsahovej a finančnej časti. Projekt trval šesť mesiacov a vyzbierané finančné prostriedky budú použité napríklad na nákup rehabilitačných a kompenzačných pomôcok, na vzdelávacie a voľnočasové aktivity, na zorganizovanie rekondično – rehabilitačných pobytov pre ľudí s mentálnym postihnutím.

Okrem vyzbieraných finančných prostriedkov sa ZPMP mediálne zviditeľnili a čo je najdôležitejšie, naša verejnosť sa mohla dozvedieť niečo viac o živote ľudí s mentálnym postihnutím, o ich práci, záujmoch, mohli sa s nimi stretnúť, zahrať, zaspievať si alebo nakresliť pekný obrázok.

Trojdňová konferencia sa skončila a my pokračuje v našej činnosti krok za krokom ďalej.

 

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 254 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Čo robíme Vzdelávanie Konferencie Krok za krokom