Font Size

Layout

Cpanel

Sebaobhajovanie - šanca pre ľudí s mentálnym postihnutím VI

I v roku 2022 pokračujeme vďaka finančnej podpore z Ministerstva spravodlivosti SR v aktivitách zameraných na rozvoj sebaobhajovania.

Cieľom projektu je:

  • posilniť integráciu ľudí s mentálnym postihnutím
  • posilniť schopnosti presadzovať svoje práva
  • posilniť spoluprácu na rôznych úrovniach
  • šíriť sebaobhajovanie, ako vhodný nástroj na podporu samostatnosti a nezávislosti ľudí s mentálnym postihnutím.

V letných mesiacoch sme zorganizovali rekondično integračný pobyt aj celoslovenský workshop sebaobhajcov. Skupiny sebaobhajcov sa počas celého roka stretávajú  prezenčne aj on line. Pribudla nová aktivita, ktorej cieľom je podporiť vznik nových skupín sebaobhajcov. Naše dlhoročné skúsenosti ukázali, že je dobré začať pracovať na rozvoji samostatnosti a nezávislosti v čím skoršom veku. Preto sme pripravili a zrealizovali semináre určené pre zamestnancov praktických škôl, kde študujú mladí ľudia s mentálnym postihnutím. Obsah stretnutia bol zameraný na prezentáciu sebaobhajovania, ako nástroja na podporu rozvoja samostatnosti ľudí s mentálnym postihnutím. Naši skúsení asistenti odprezentovali základné princípy sebaobhajovania, metódy práce a benefity sebaobhajovania.

Využili sme aj knižnú publikáciu, ktorú sme vydali o sebaobhajovaní a každý z účastníkov ju aj bezplatne obdržal. Ponuku realizácie odborného seminára sme rozšírili na ďalšie cieľové skupiny, ktorými sú zariadenia sociálnych služieb a neziskové organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Semináre sa konali v októbri a novembri. 

 

 Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike.

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 100 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home BIVIO Projekty Aktuálne projekty Sebaobhajovanie - šanca pre ľudí s mentálnym postihnutím VI