Font Size

Layout

Cpanel

O projekte

Cieľom projektu je vytvoriť vzdelávaco-rehabilitačné stredisko, ktoré poskytne ľuďom s mentálnym postihnutím možnosti na získanie praktických vedomostí a zručností potrebných na umiestnenie sa na trhu práce a nevyhnutných pre samostatný život. Centrum bude poskytovať viacero typov vzdelávacích a rehabilitačných aktivít a praktickú prípravu na výkon konkrétnych zamestnaní. Služby budú klientom poskytované dlhodobo, podľa individuálnej potreby konkrétnych ľudí s mentálnym postihnutím.

Počas času stráveného vo vzdelávaco-rehabilitačnom centre klienti absolvujú potrebné vzdelávacie a rehabilitačné kurzy na základe individuálnej diagnostiky ich potrieb. Okrem vzdelávania v oblasti akademických vedomostí  absolvujú predovšetkým kurzy, ktoré budú smerovať k podpore ich samostatnosti a budú zvyšovať ich šance na nezávislý život (napr. starostlivosť o domácnosť, kurzy varenia, finančná gramotnosť, orientácia v legislatívnom prostredí vo vzťahu k osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, a iné).

Najdôležitejšou súčasťou práce s klientom však bude vzdelávanie vo vybranom kurze profesijnej prípravy.

V rámci centra plánujeme prípravu na tieto typy profesií:

  1. hotelové služby
  2. pomocné práce v kuchyni a prevádzkach verejného stravovania
  3. práce v práčovni

Zaujímavosťou nášho zámeru je fakt, že podstatnú časť času v centre strávia klienti práve získavaním praktických zručností v podmienkach reálne fungujúcich prevádzok. Tieto prevádzky budú poskytovať služby, na výkon ktorých sa budú klienti pripravovať.

Súčasťou Centra budú tri prevádzky určené pre verejnosť:

Hotel – ubytovacie služby pre verejnosť: hotel konferenčného typu, určený predovšetkým na krátkodobejšie pobyty za účelom účasti na obchodných rokovaniach, konferenciách a seminároch. Súčasťou hotela budú aj plne vybavené seminárne priestory.

Práčovňa - plne vybavená veľkokapacitná práčovňa a žehliareň, schopná poskytovať služby aj firemným zákazníkom.

Reštaurácia - stravovacie zariadenie určenie prioritne pre hotelových hostí a pre zabezpečenie stravy a občerstvenia pre návštevníkov seminárov, konferencií a osláv.

 

Kľúčovým partnerom nášho projektu sa stali dánske Nadácie Velux, ktoré projekt na 90% financujú.


V tejto fáze stále hľadáme ďalších partnerov na pokrytie zvyšnej časti projektu.

ĎAKUJEME aj všetkým ďalším partnerom a sponzorom:

      

Bratislavský samosprávny kraj poskytol dotáciu na úhradu časti nákladov na projekt "Bivio - Centrum prípravy a zamestnanosti ľudí s mentálnym postihnutím"
v súlade s VZN Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 73 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Bivio O projekte