Font Size

Layout

Cpanel

Podporili nás

Zo srdca ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, priaznivcom, sponzorom a organizáciám za ich spoluprácu a podporu. Veľmi si Vašu pomoc vážime. 

Naše osobitné VĎAKA ďalej patrí...:

2014

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR zo srdca ďakuje všetkým dobrým ľuďom, vďaka ktorým sme aj v roku 2014 mohli zorganizovať množstvo krásnych aktivít. Za spoluprácu ďakujeme našim členským organizáciám, štátnym orgánom a inštitúciám, samosprávnym orgánom, domovom sociálnych služieb, špeciálnym základným školám, odborným poradniam. Ďakujeme fyzickým i právnickým osobám, ktoré materiálne a finančne prispeli na realizáciu aktivít, ďakujeme médiám za propagáciu. Ďakujeme mnohým jednotlivcom, ktorí sa svojou angažovanosťou zaslúžili o zlepšenia života ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín. Boli to rôzni odborníci, experti, poslanci, dobrovoľníci, zamestnanci Republikovej centrály ZPMP v SR, brigádnici, členovia redakčných rád i miestnych združení. Ďakujeme aj všetkým priaznivcom, ktorí nám v roku 2014 venovali 2 % zo svojich daní.
 
ĎAKUJEME!
 
DONORI A PARTNERI
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo vnútra SR, Úrad Vlády SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislavský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nitra, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Mestská časť Bratislava – Staré mesto, Mestská časť Bratislava – Dúbravka, Mestská časť Bratislava – Petržalka, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Nitriansky samosprávny kraj, Nadácie Velux, Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia Dalkia, Nadácia Tatra banky, Nadácia Pontis, Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce (Nadácia Ekopolis, Nadácia Socia, Karpatská nadácia), Centrum pre filantropiu, 4People, n.o., Ľudia ľuďom, n.o., Nadácia Krištáľové krídlo, Nadácia ESET, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava – Rača, Inclusion Europe, Inclusion International, Mental Disability Advocacy Center (MDAC), SPMP ČR, EASPD, Lebenshilfe Nemecko, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Slovenská humanitná rada, Hnutie špeciálnych olympiád, Spoločnosť Downovho syndrómu, Agentúra podporovaného zamestnávania Bratislava, Tanečný klub Danube, Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Združenie Up Down, Sociofórum, Liga za duševné zdravie, Otvorme dvere, otvorme srdcia, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím, Organizácia muskulárnych dystrofikov, kolektív DSS Hestia Pezinok, DSS Kampino, DSS Rozsutec, DSS Prima, n.o., DSS prof. K. Matulaya, kolektív PSC Impulz ZPMP v Petržalke, kolektív Domu Svitania, n.o., kolektív DSS Sibírka, DSS Báhoň, DSS Merema, Dom kultúry Pezinok, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku, OZ Inklúzia, APZ n.o., Vstúpte, n.o., OZ Dlaň, Slovenský zväz telesne postihnutých
 
MÉDIÁ
 
Rozhlas a televízia Slovenska, Bigmedia, Pravda, Zdravie.sk, Zoznam.sk, Bright, Topky.sk, Ozene.sk, SITA, TASR, TV JOJ, TV Markíza, Sme.sk, Slovenka, Pravda.sk, TVNoviny.sk, Noviny.sk, Petržalské noviny, Changenet.sk, TA3, Portál ludialudom.sk, Dakujeme.sk, TV PEZINOK, s. r. o., Pezinčan, zenskyweb.sk
 
FIRMY
 
McDonalds, Istropolitana Ogilvy, Leon Productions, Campana Batucada, Cobra Sound – Martin Čema, Kristína Lončeková – UMO, Marketing and Business Group, s. r. o., Awax – Ing. Edo Kruzslik, Le Cheque Dejeuner, s. r. o., L.K. Permanent, bam.sk, s. r. o., Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava, Slovanet, T-com, Orange, Slovenský syndikát novinárov, AVON Cosmetic, BigMedia, Stoklasa textilní galanterie, Still, s. r. o., Allianz – Slovenská sporiteľňa, Johnson Controls, Šupito, Vinohradnícko-vinárske družstvo podielnikov KARPATY v Pezinku – Grinave, pekáreň Častá, vinárstvo Pavelka a syn, kvety Barbora Pezinok, Mária Sklárová zo Šenkvíc, Continental Matador Truck Tires s. r. o. a Continental Matador Rubber s.r.o, BRANA, s. r. o., Platforma Z domova
 
JEDNOTLIVCI

Anna Reháková, Tatiana Rosová, Vladimír Lauko, Agnes Zelená, Boris Németh, Branislav Augustín, Dušan Fabian, Elena Kopalová, Mária Šustrová, Ľudmila Lukačková, Eva Števková, Ivan Hampl, Ivan Vyskočil, Ján Kučera, Jana Račková, Ľubica Vyberalová, Magda Papánková, Martina Jarolínová, Maroš Matiaško, Viera Záhorcová, Miroslav Mišo, Miroslav Mišo jr., Patrícia Garajová Jarjabková, Richard Drahovský, Silvia Aziriová, Stefi Nováková, Zuzana Homolová, Zuzana Chmelová, Zuzana Koláriková, Zuzana Stavrovská, Peter Demek, Ján Červenka, Oľga Zambojová, Ondrej Štefák, Marcela Hromková, Silvia Porvázová, Viera Pribilová, Barbora Petrgálová, Lucia Kutláková, Iveta Hlavenková, Adriena Pekárová, Marcel Jančovič, Mária Gibaľová, Jana Malatincová, Agnes Cséfalvay, Edit Lanstyák, Jana Račková, Mária Šimková, Eva Mazorová, Lenka Mindoková, Miroslava Hanková, Vlasta Kubušová, Miroslav Král, Peter Dúžek, Adam Felix, Judit Bárdos, Lenka Dubanová, Pavol Rosiar, Andrea Juranová, Martina Hečková, Andrea Podhorská, Jana Detvajová, Katarína Kuzmová, Edita Kohutovičová, Itcho Pčelár + Jamestown, Janka Langová + Najls, Natália Brenčíčová, Cangama Batonda Edgar, Adriana Cziprusová, Lenka Gogová, Júlia Murčinková, Timea Petrášová, Tomáš Torok, Martina Vargová, Norbert Veselý, Katarína Hlavenková, Petra Kobolková, Tomáš Mihalovič, Viera Pastorková, Ján Prochádzka, Ladislav Bačo, manželia Lučeničovci, Martina Hlavatá, Vladimíra Redenkovičová, Eva Hrubá, Jana Grgáčová, Michal Straka Ego, Richard Stanke, Michal Grantner, Peter Patzka, Daniel Sipos, Petra Mišáková, Barbora Bauerová, Petra Kiššová, Eva Ďuriačová, Miroslava Kovalinková, Daniela Džačovská, Mima Bialková, Martina Vnučková, Vladimír Smaženka, Jana Petiašová, Katarína Gergelyová, Veronika Pribylová, Katarína Lokajová, Zuzana Kořinková, Lenka Ligasová, Katarína Neslušanová, Igor Mojto, Vladimír Veselý, Nora Ableitinger, Valentína Petrus, Stanislav Daniel, Silvia Porubänová, Jan Pfeiffer, Jozef Ďurica,Mária Csöntosová. Miroslav Cangár, Peter Netri, Soňa Holúbková, Magdaléna Fenilková
 

2013

 
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR úprimne ďakuje všetkým dobrým ľuďom, vďaka ktorým sme aj v roku 2013 mohli zorganizovať množstvo krásnych aktivít. Za spoluprácu ďakujeme našim členským organizáciám, štátnym orgánom a inštitúciám, samosprávnym orgánom, domovom sociálnych služieb, špeciálnym základným školám, odborným poradniam. Ďakujeme právnickým osobám, ktoré materiálne a finančne prispeli na realizáciu aktivít, ďakujeme médiám za propagáciu. Ďakujeme mnohým jednotlivcom, ktorí sa svojou angažovanosťou zaslúžili o zlepšenia života ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín. Boli to rôzni odborníci, experti, poslanci, dobrovoľníci, zamestnanci, brigádnici, členovia redakčných rád i miestnych združení. Ďakujeme aj všetkým priaznivcom, ktorí nám v roku 2013 venovali 2% zo svojich daní. Ďakujeme!
 
Donori a partnerské organizácie
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislavský samosprávny kraj, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Mestská časť Bratislava-Staré mesto, Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Nitriansky samosprávny kraj, Nadácia VÚB, Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia Dalkia, ENEL, a. s., Nadácia Tatra banky, Nadácia pre deti Slovenska, Fond Hodina deťom, Program Švajčiarsko-slovenskej spolupráce (Nadácia Ekopolis, Nadácia Socia, Karpatská nadácia), Centrum pre filantropiu, 4People, n. o., Nadácia Velux, Nadácia Pontis, Inclusion Europe, Inclusion International, Mental Disability Advocacy Center (MDAC), Liga lidských práv Brno, SPMP ČR, EASPD, Lebenshilfe Nemecko, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Slovenská humanitná rada, Spoločnosť Downovho syndrómu, Agentúra podporovaného zamestnávania Bratislava, Tanečný klub Danube, Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Združenie Up Down, OZ Sociofórum, Liga za duševné zdravie, Otvorme dvere, otvorme srdcia, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím.
 
Médiá
 
Rádio Expres, Istropolitana Ogilvy, Rozhlas a televízia Slovenska, Bigmedia, Leon Productions, Pravda, Zdravie.sk, Zoznam.sk, Bright, Topky.sk, Ozene.sk, SITA, TASR, TV JOJ, TV Markíza, Sme.sk, Pravda.sk, Rádio Viva, TVNoviny.sk, Noviny.sk, Petržalské noviny, Changenet.sk, TA3, Portál ludialudom.sk, Dakujeme.sk.
 
Firmy a spolupracovníci
 
McDonald ́s Campana Batucada, Cobra Sound – Martin Čema, Kristína Lončeková UMO, Marketing and Business Group, s.r.o., Kaštieľ Mojmírovce, Awax – Ing. Edo Kruzslik, Le Cheque Dejeuner, s.r.o., L.K. Permanent, KŠP, s.r.o., Reginashop, bam.sk, s.r.o., Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava, Slovanet, T-com, Orange, Slovart – Print, s.r.o., AVON Cosmetics, Zuzana Edita Urbanová, Zuzana Chmelová, Stredná odborná škola Trnava, Ing. Ján Pantúček – PÁVA, výroba kovových výrobkov Senica, Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede, Vepos Bratislava, s.r.o.
 
Spolupracovníci a dobrovoľníci
 
Alexyová Darina, Augustín Branislav, Aziriová Silvia, Bauerová Barbora, Bednár Juraj, Bialková Miroslava, Bird – Capková Martina, Bubelínyová Danica, Csontosová Mária, Červenka Ján, Demek Peter, Detvajová Jana, Drahovský Richard, Dzurillová Lucia, Džuková Lenka, Fabian Dušan, Fiala János, Garajová Jarjabková Patrícia, Gerbel Juraj, Hampl Ivan, Hlavenková Katarína, Holúbková Soňa, Homolová Zuzana, Horanič Marián, Hromková Marcela, Jakúbeková Monika, Jarolínová Martina, Jasenák Radoslav, Jurkovičová Edita, Khunová Daniela, Kimerlingová Viera, Kirchner Peter, Kiššová Petra, Kolláriková Zuzana, Kopalová Elena, Kovalinková Mirka, Krahulcová Martina, Krajčovič Ladislav, Krihová Darina, Kuzmová Katarína, Lazík Tomáš, Mareková Jana, Matiaško Maroš, Matulová Daniela, Matulová Henrieta, Megová Stanislava, Mišáková Petra, Mišo Miroslav, Mišo Miroslav jr., Náhliková Barbora, Nawalanyová Viktória, Németh Boris, Neslušanová Katarína, Nováková Stefi, Novák Dušan, Opálová Monika, Papánková Magda, Pekárová Ada, Petrgálová Barbora, Petríková Miriam, Podracká Katarína, Piačková Jana, Pribilová Viera, Procházka Ján, Procházková Jozefína, Račková Jana, Rachelová Tereza, Reháková Anna, Repiščáková Alena, Sabová Ľudmila, Smaženka Vladimír, Spišák Michal, Stavrovská Zuzana, Subovicsová Zuzana, Šelestiaková Katarína, Štefák Ondrej, Števková Eva, Šustrová Mária, Takáčová Lucia, Vadovičová Veronika, Vašíčková Eva, Veľká Katarína, Vetešková Ivana, Vetešková Martina, Vyberalová Ľubica, Vyskočil Ivan, Záhorcová Viera, Zambojová Oľga, Zelená Ágnes.

2012

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR zo srdca ďakuje všetkým dobrým ľuďom, vďaka ktorým sme aj v roku 2012 mohli zorganizovať množstvo krásnych aktivít. Za spoluprácu ďakujeme našim členským organizáciám, štátnym orgánom a inštitúciám, samosprávnym orgánom, domovom sociálnych služieb, špeciálnym základným školám, odborným poradniam. Ďakujeme právnickým osobám, ktoré materiálne a finančne prispeli na realizáciu aktivít, ďakujeme médiám za propagáciu.  Ďakujeme mnohým jednotlivcom, ktorí sa svojou angažovanosťou zaslúžili o zlepšenia života ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín. Boli to rôzni odborníci, experti, poslanci, dobrovoľníci, zamestnanci, brigádnici,  členovia redakčných rád i miestnych združení. Ďakujeme aj všetkým priaznivcom, ktorí nám v roku 2012 venovali 2 % zo svojich daní.

Ďakujeme!

Donori a partneri:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo vnútra SR, Úrad Vlády SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislavský samosprávny kraj, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy,  Mestská časť Bratislava - Staré mesto, Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Nitriansky samosprávny kraj

Nadácia VÚB, Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia Dalkia, Západoslovenská energetika a.s., Nadácia ERSTE, Nadácia Tatra banky, Medzinárodný Višegrádsky Fond, Nadácia pre deti Slovenska, Fond Hodina deťom, Komunitná nadácia Bratislava, Fond Táne Rosovej, Fond GSK, CITI,  Program Švajčiarsko-slovenskej spolupráce (Nadácia Ekopolis, Nadácia Socia, Karpatská nadácia), Centrum pre filantropiu, 4People, n.o.  

Inclusion Europe, Inclusion International, Mental Disability Advocacy Center (MDAC), Liga lidských práv Brno, SPMP ČR, EASPD, Lebenshilfe Nemecko, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Slovenská humanitná rada, Hnutie špeciálnych olympiád, Spoločnosť Downovho syndrómu, Agentúra podporovaného zamestnávania Bratislava, Tanečný klub Danube, Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Združenie Up Down, platforma Sociofórum, Liga za duševné zdravie, Otvorme dvere, otvorme srdcia, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím

Médiá:

Rádio Expres, Istropolitana Ogilvy, Rozhlas a televízia Slovenska, Bigmedia, Leon Productions, Pravda, Zdravie.sk, Zoznam.sk, Bright, Topky.sk, Ozene.sk, SITA, TASR, TV JOJ, TV Markíza, Sme.sk, Pravda.sk, Rádio Viva, TVNoviny.sk, Noviny.sk, Petržalské noviny, Changenet.sk, TA3,  Portál ludialudom.sk, Dakujeme.sk, 

Firmy:

McDonalds, Koh-i-noor, Kolst, Campana Batucada, Cobra Sound – Martin Čema, UMO, s.r.o., Marketing and Business Group, s.r.o., Penzión RAMI Oščadnica, Awax – Ing. Edo Kruzslik, Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Full Service, s.r.o., L.K. Permanent, KŠP, s.r.o., bam.sk s.r.o., Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava, Slovanet, T-com, Orange, Slovart - Print s.r.o., KSM kancelárske potreby Nitra, Vinárske združenie Modra, p. Juraj Štiglic, AVON Cosmetics, Zuzana Edita Urbanová, Zuzana Chmelová, Zuzana Smatanová, Ing. Ján Pantúček – PÁVA výroba kovových výrobkov Senica, Ponitrianske múzeum v Nitre

Jednotlivci:

Alexyová Darina, Augustín Branislav, Aziriová Silvia, Baťová Kristína, Bauerová Barbora, Bednár Juraj, Bernát Marek, Botlóová Szilvia, Brestovanská Zdenka, Bubelínyová Danica, Búcová Laura, Csontosová Mária, Czodor Karol, Červenka Ján, Detvajová Jana, Dočolomanská Soňa, Doka Ľubomír, Drahovský Richard, Ďuricová Veronika, Dzurillová Lucia, Fabian Dušan, Fiala János, Foltánová Lucia, Gajdošová Eva, Gál Martin, Garajová Jarjabková Patrícia, Gerbel Juraj, Grebeciová Eva, Grmanová Martina, Háberová Lenka, Hacajová Denisa, Hampl Ivan, Hlavenková Katarína, Hollá Mária, Holúbková Soňa, Homolová Zuzana, Horanič Marián, Hrnková Lucia, Jakúbeková Monika, Janečková Petra, Janotková Lenka, Jarolínová Martina, Jurkovičová Edita, Kajanová Milada, Khunová Daniela, Kimerlingová Viera, Kolláriková Zuzana, Kopalová Elena, Krajčovič Ladislav, Krištofíková Elena, Kubalová Paulína, Kubišová Ivana, Kuzmová Katarína, Ligasová Lenka, Lovašová Zdenka, Maková Táňa, Malecová Ivana, Mareková Jana, Matiaško Maroš, Maťko Pavol s rodinou, Matulová Daniela, Matulová Henrieta, Megová Stanislava, Minár Michal, Mišáková Petra, Mišo Miroslav, Mižová Mária, Mrvová Žaneta, Nagy Ladislav, Náhliková Barbora, Nawalanyová Viktória, Németh Boris, Neslušanová Katarína, Nováková Stefi, Ollé Rastislav, Papánková Magda, Pekárová Ada, Petiašová Jana, Petiašová Janka, Petrgálová Barbora, Petríková Miriam, Piačková Jana, Podracká Katarína, Posvazanová Jana, Procházka Ján, Procházková Jozefína, Račková Jana, Rachelová Tereza, Reháková Anna, Repiščáková Alena, Sabová Ľudmila, Stavrovská Zuzana, p. Szutjányiová, Šelestiaková Katarína, Škott Ján, Števková Eva, Takáčová Lucia, Vašíčková Eva, Vetešková Ivana, Vetešková Martina, Vyberalová Ľubica, Vyskočil Ivan, Weberová Barbora, Záhorcová Viera, Zelená Ágnes, Žňavová Bibiána

2011

Informácie doplníme...

2010

Informácie doplníme

2009

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR zo srdca ďakuje všetkým dobrým ľuďom, všetkým dobrovoľníkom, vďaka ktorým sme mohli zrealizovať množstvo krásnych aktivít a organizáciám, ktorí materiálne a finančne prispeli na realizáciu našich projektov a aktivít, konkrétne: MPSVR SR, MK SR, MV SR, Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Slovenskej Sporiteľne, Nadácia Tatra banky, Nadačný fond Slovak Telekom Nadácie Intenda, Nadácia Pontis, Mestská časť Bratislava Staré mesto, Mestská časť Bratislava Dúbravka, ČSOB, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., UniCredit Bank Slovakia, a.s., Slovenské elektrárne, a.s., sponzorom i jednotlivcom.
Ďakujeme tiež všetkým priaznivcom, ktorí nám venovali 2% dane z príjmu.

Za výbornú spoluprácu ďakujeme Mgr. Silvii Kubánkovej, Mgr. Pati Garajovej – Jarjabkovej,  Mgr. Marianne Záhradníčkovej, Mgr. Zuzane Kollárikovej, Mgr. Magde Papánkovej, Marte Papánkovej, Mgr. Mariánovi Horaničovi, Mgr. Art. Ladislavovi Neshybovi, PhDr. Viere Záhorcovej, Agnese Perscheovej, Kristíne Kramaricsovej, Andrei Huczmanovej, Lucii Takáčovej, Zuzane Homolovej, Danici Bubelínyovej, Gabike Kormanovej, Lucii Radovičovej, Ľubomírovi Farbovi, Miroslavovi Mišovi, Richardovi Drahovskému, Anne Rehákovej, Mgr. Kataríne Šelestiakovej, Mgr. Michaele Hirčkovej, Miroslavovi Mišovi jr., Mgr. Soni Holúbkovej, Ivanovi Pavlíčkovi, PaedDr. Miluši Budayovej, Mgr. Marici Šikovej, Mgr. Márii Chorváthovej, Ondrejovi Jariabkovi.

Úprimne ďakujeme za spoluprácu členom Predsedníctva ZPMP v SR: Mgr. Ladislavovi Krajčovičovi, Mgr. Ľubici Vyberalovej, JUDr. Zuzane Stavrovskej, PhDr. Alene Repiščákovej, PhDr. Terézii Semaňákovej,PhD. Mgr. Stefi Novákovej, PhDr. Eve Števkovej, Mgr. Agi Zelenej, Dušanovi Novákovi, revíznej komisii: Ing. Daniele Kočišovej, Viktórii Nawalányovej, predsedom miestnych ZPMP a riaditeľom neziskových organizácií združených v ZPMP v SR, sebaobhajcom, všetkým dobrovoľníkom, rodičom, externým spolupracovníkom a zamestnancom Republikovej centrály, Spojenej škole na Švabinského 7 v Bratislave a firmám UMO, s.r.o., Zuzana Chmelová, Edita Zuzana Urbanová, Marketing and Business Group, s.r.o, Hotel Biela Medvedica, Rekreačné zariadenie Toliar v Kremnici, Hotel Medium, penzión Toliar Kremnica, Hotel Kyjev – pani Dőmeová,  Awax – Ing. Edo Kruzslík, Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Full Servis, s.r.o., L.K. Permanent, A.B.I.E.S., s.r.o., BIG-MÉDIA, M&BG, KŠP, s.r.o., Audio-video-produkcie, Mgr. Peter Slamečka, Trigon Production, MadHand foto, Ivan Čermák, Dolis, s.r.o., DK Lúky Bratislava – Petržalka.

Ďakujeme všetkým prispievateľom časopisov INFORMÁCIE ZPMP v SR a TO SME MY!

Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí nám pomohli zrealizovať Deň krivých zrkadiel, Výtvarný salón 2009 a tri rekondično-integračné pobyty.

Ďakujeme za výbornú spoluprácu všetkým medzinárodným i národným partnerským, mimovládnym a neziskovým organizáciám a inštitúciám, ktoré spolu s nami v roku 2009 pomáhali skvalitňovať život občanov s mentálnym postihnutím a ich rodín:
Inclusion Europe, Inclusion International, Mental Disability Advocacy Center (MDAC), Lebenshilfe Marburg Nemecko, Lebenshilfe Boerdeland Nemecko, ÉFOÉSZ Maďarsko, SPMP Česko, Združeniu sebaobhajcov Slovenska, Národnej rade občanov so zdravotným postihnutím v SR, Slovenskej humanitnej rade, Asociácii organizácií občanov so zdravotným postihnutím v SR, OZ Inklúzia, Agentúre podporovaného zamestnávania na Heydukovej ulici v Bratislave, Agentúre špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia na Kostlivého ulici v Bratislave, Tanečnému klubu Danube, Rade pre poradenstvo v sociálnej práci, Asociácii supervízorov a sociálnych pracovníkov, Spoločnosti Downovho syndrómu, Rade vlády pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím, Sekretariátu Rady vlády pre seniorov a Rady vlády pre osoby so zdravotným postihnutím, poslancom NR SR, domovom sociálnych služieb, špeciálnym základným školám, neziskovej organizácii Prima. 

Na záver dovoľte jedno veľké, srdečné Ďakujeme! pre vás všetkých...

2008

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR zo srdca ďakuje všetkým dobrým ľuďom, všetkým dobrovoľníkom, vďaka ktorým sme mohli zrealizovať množstvo krásnych aktivít a organizáciám, ktoré materiálne a finančne prispeli na realizáciu projektov a aktivít, konkrétne: MPSVR SR, MK SR, ESF IS EQUAL, Bratislavský samosprávny kraj, Národná banka Slovenska, Nadácia pre deti Slovenska, Mestská časť Bratislava – Staré mesto, Mestská časť Bratislava Dúbravka, ČSOB, sponzorom i jednotlivcom. Ďakujeme všetkým priaznivcom, ktorí nám venovali 2 % dane z príjmu.

Za výbornú spoluprácu ďakujeme PaedDr. Miluši Budayovej, Mgr. Marici Šikovej, Mgr. Marianne Záhradníčkovej, Mgr. Zuzane Kollárikovej, Mgr. Magde Papánkovej, Mgr. Mariánovi Horaničovi, Mgr. Art. Ladislavovi Neshybovi, Agnese Perscheovej, Jiřímu Ambrozekovi, Kristíne Kramaricsovej, Andrei Huczmanovej, Lucii Takáčovej, Lucii Radovičovej, Mgr. Márii Chorváthovej, Vladovi Novákovi, Miroslavovi Mišovi, Richardovi Drahovskému, Anne Rehákovej, Mgr. Michaele Hirčkovej, Ing. Jozefovi Švorcovi s manželkou, Miroslavovi Mišovi jr., Mgr. Soni Holúbkovej, RNDr. Márii Šimkovej, PhDr. Jozefovi Stahlovi, Ivanovi Pavlíčkovi, Mgr. Zuzane Kolačanovej, Mgr. Petrovi Gregoričkovi.

Úprimne ďakujeme za spoluprácu členom Predsedníctva ZPMP v SR: Mgr. Ladislavovi Krajčovičovi, Mgr. Ľubici Vyberalovej, JUDr. Zuzane Stavrovskej, PhDr. Alene Repiščákovej, PhDr. Terézii Semaňákovej, Mgr. Stefi Novákovej, Mgr. Eve Števkovej, Mgr. Agi Zelenej, Dušanovi Novákovi, revíznej komisii: Ing. Daniele Kočišovej, Viktórii Nawalányovej, predsedom miestnych ZPMP a riaditeľom neziskových organizácií združených v ZPMP v SR, sebaobhajcom, všetkým dobrovoľníkom, rodičom, externým spolupracovníkom a zamestnancom Republikovej centrály, Odbornému učilišťu a Praktickej škole na Švabinského 7 v Bratislave a firmám UMO, s.r.o., Berian, s.r.o., Zuzane Chmelovej, Edite Zuzane Urbanovej, firmám Jamex, s.r.o., Eterna press, s.r.o., Dolis, s.r.o., Context, s.r.o., Hotelu Biela Medvedica, Askon - Papánková, Hotelu Kyjev – pani Dőmeovej, Awax – Ing. Edo Kruzslík, Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Full Servis, s.r.o., L.K. Permanent.

Ďakujeme všetkým prispievateľom časopisov INFORMÁCIE a TO SME MY! Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí nám pomohli zrealizovať DEŇ KRIVÝCH ZRKADIEL, VÝTVARNÝ SALÓN, REKONDIČNO-INTEGRAČNÉ POBYTY.

Ďakujeme za výbornú spoluprácu všetkým partnerským, mimovládnym a neziskovým organizáciám a inštitúciám, ktoré spolu s nami v roku 2008 pomáhali skvalitňovať život občanov s mentálnym postihnutím a ich rodín: Združeniu sebaobhajcov Slovenska, Národnej rade občanov so zdravotným postihnutím v SR, Slovenskej humanitnej rade, Asociácii organizácií občanov so zdravotným postihnutím v SR, OZ Inklúzia, Agentúre podporovaného zamestnávania na Heydukovej ulici v Bratislave, Agentúre špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia na Kostlivého ulici v Bratislave, Tanečnému klubu Danube, Rade pre poradenstvo v sociálnej práci, Asociácii supervízorov a sociálnych pracovníkov, Spoločnosti Downovho syndrómu, Rade vlády pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím, Sekretariátu Rady vlády pre seniorov a Rady vlády pre osoby so zdravotným postihnutím, poslancom NR SR, domovom sociálnych služieb, špeciálnym základným školám, neziskovej organizácii Prima.

Ďakujeme PhDr. Lászlóovi Nagyovi, predsedovi výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien NR SR za prevzatie záštity nad celoslovenskou konferenciou Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR s názvom Máme práva i povinnosti, chceme ich napĺňať – podporíte nás?

Ďalej ďakujeme hosťom a účinkujúcim, menovite: Detský orchester pri ZUŠ Jesenského Bratislava, Mgr. Zuzana Kolačanová, MUDr. Jolana Javorková, PhDr. Mária Morávková, Mgr. Iveta Mišová, Mgr. Silvia Kubánková, Miroslava Vávrová, Richard Drahovský, Róbert Vladár, Tibor Kurucz, Štefan Matiašovský, Alena Kubicová, Kamila Gašparíková, Michaela Jariabková, Ivana Kotuláková, Martin Tomčík, Henrieta Matulová, Darina Krihová, Martin Mišo, Juraj Šuster, Jozef Matuška, Dušan Novák, Vladimír Košík, Jana Hurbanová, Kamila Sestrienková, Róbert Bureš, JUDr. Zuzana Stavrovská, Mgr. Stefi Nováková.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave konferencie, menovite: Valérii Farbovej, Mgr. Vladimírovi Frančekovi, Mgr. Patrícii Garajovej – Jarjabkovej, Lucii Hudákovej, Mgr. Silvii Kubánkovej, Mgr. Ivete Mišovej, Martine Švorcovej, Miroslave Vávrovej, Ivanovi Vyskočilovi.

Srdečná vďaka!

2007

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR zo srdca ďakuje všetkým dobrým ľuďom a organizáciám, ktorí materiálne a finančne prispeli na realizáciu projektov a aktivít: MPSVR SR, MK SR, ESF IS EQUAL, Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Intenda, Aktion Mensch Nemecko, sponzorom a jednotlivcom.

Ďakujeme všetkým priaznivcom, ktorí nám venovali 2% dane z príjmu.

Úprimne ďakujeme za spoluprácu členom Predsedníctva ZPMP v SR, revíznej komisii, predsedom miestnych ZPMP, všetkým dobrovoľníkom, externým spolupracovníkom a zamestnancom Republikovej centrály a firmám UMO, s.r.o., Berian, s.r.o.

Ďakujeme za výbornú spoluprácu všetkým partnerským, mimovládnym a neziskovým organizáciám a inštitúciám, ktoré spolu s nami v roku 2007 pomáhali skvalitňovať život občanov s mentálnym postihnutím a ich rodín.

2006

Ďakujeme za finančnú a materiálnu podporu a spoluprácu

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ministerstvu kultúry SR; Ministerstvu vnútra SR; Bratislavskému samosprávnemu kraju; Košickému samosprávnemu kraju; Prešovskému samosprávnemu kraju; Nadácii deťom Slovenska; Nadácii SPP, Bratislava; Nadácii SOCIA, Bratislava; Mestskej časti Bratislava - Petržalka; Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves; Mestskej časti Bratislava - Dúbravka; JUDr. Zuzane Stavrovskej, PhDr. Ľudmile Lukáčkovej.

Ďakujeme všetkým priaznivcom, ktorí nám venovali finančný príspevok 2 % dane z príjmu.

Ďakujeme za výbornú spoluprácu zahraničným partnerom

Lebenshilfe Marburg Nemecko; Lebenshilfe Stassfurt Nemecko; Inclusion Europe; Inclusion International; Európskej koalícii pre komunitný život, Belgicko; Európskemu fóru pre zdravotne postihnutých; SPMP Česká republika; Arteria Poľsko.

Ďakujeme za dobrú spoluprácu

členským organizáciám ZPMP v SR; partnerským organizáciám združených v Národnej rade občanov so zdravotným postihnutím v SR; Rade pre poradenstvo v sociálnej práci Bratislava a Košice; Spoločnosti Downovho syndrómu; Asociácii supervízorov a sociálnych poradcov; OZ Inklúzia a Agentúre podporovaného zamestnávania, n.o.; Rade vlády pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím; platforme Sociofóra; Verejnému ochrancovi práv; Slovenskému helsinskému výboru; Slovenskej humanitnej rade; Asociácii občanov so zdravotným postihnutím v SR; Slovenskému stredisku pre ľudské práva; poslancom Národnej rady SR; Magistrátu hlavného mesta Bratislavy; domovom sociálnych služieb; špeciálnym základným školám; neziskovým organizáciám Prima, Aktiva; firmám Media group, s.r.o, Bratislava a Typocon, s.r.o. Bratislava.

Riaditeľka a zamestnanci Republikovej centrály ďakujú za spoluprácu

predsedovi ZPMP v SR Mgr. Ladislavovi Krajčovičovi; členom predsedníctva ZPMP v SR; členom revíznej komisie; prispievateľom časopisu Informácie a To sme my; všetkým sebaobhajcom.

Ďakujeme sponzorom na Výtvarný salón 2006

Ministerstvu kultúry SR, Mestu Dunajská Streda; kníhkupectvu ARTFÓRUM; Bogyai Zita Mad; FIMA MÖBEL, Dunajská Streda; Monike Fejercsákovej, Dunajská Streda; C-Product, s.r.o., Dunajská Streda; Jazmín-Bytový textil, Tamás Grábics, Dunajská Streda; Žitnoostrovskému osvetovému stredisku, Dunajská Streda; McCarter, a.s., Bratislava; Márii Matušek, Trstice; T Gold, Vámbéryho ul., Dunajská Streda; AB Cosmetics, s.r.o., Bratislava; Baumitu, s.r.o., Bratislava; AVON Cosmetics, s.r.o., Bratislava; Charlie - Papierníctvu, Dunajská Streda; Edite Simonovej, Dunajská Streda; Andree Bernáth, Dunajská Streda; Viola Kvety a darčeky, Dunajská Streda; Henriete Németh, Dunajská Streda; Lívia Kvety - darčekovej predajni, Dunajská Streda; Flóra – Horváth Beáta, Kvety, darčeky, Gabčíkovo; Valeur, s.r.o., Dunajská Streda; Tesco Stores, a.s., Bratislava; Danering, s.r.o., Dunajská Streda; Eurostar, s.r.o. Dunajská Streda; Súkromnému Strednému Odbornému Učilišťu s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská Streda; Családi könyvklub, Dunajská Streda; Ambropeku, s.r.o., Dunajská Streda; Cs-model, Viole Csejtey, Gabčíkovo; Interiér Bott, s.r.o., Aurelovi Bott, Dunajská Streda; Pálma – domu kvetov, Zsuzse Holocsi, Dunajská Streda; Kvety – virág, Andrei Végh, Dunajská Streda; Arpádovi Sebők, Dunajská Streda; Ľubomíre Marcelovej, Dunajská Streda; ABC – Mészáros, Gabčíkovo; Jednote Bős - Irénke üzlet, Gabčíkovo; Andriane Csörgő, Gabčíkovo; TRILAK – farby, laky, ul. I. Gyurcsóa.

Zvlášť ďakujeme zamestnancom ZPMP v Dunajskej Strede

Ágnes Cséfalway, Márii Verbóovej, Márii Sidóovej, Balázsovi Richterovi, Terézii Vargaovej, Jolane Patassyovej, Márii Bazsóovej, matkám z klubu ZPMP, Viole Puhovej, Alžbete Siposovej, Andrei Bernáthovej, Gite Usačovej, Alžbete Tóthovej, Katke Benedikovej.

Za obsluhu a občerstvenie ďakujeme študentom odborného učilišťa pod vedením Aranky Vidaovej.

Za montáž ďakujeme Zuzane Olgyayovej, Henriete Némethovej, Alžbete Fábikovej a zamestnancom MsKS v Dunajskej Strede Štefanovi Süke, Imrichovi Tilajcsík, Alici Tarcsiovej.

Za prípravu programu ďakujeme Zuzane Olgyayovej, Anikó Uherovej.

Ďakujeme za odbornú spoluprácu

JUDr. Zuzane Stavrovskej, Mgr. Adriene Pekárovej, Zuzane Chmelovej, PhDr. Viere Záhorcovej, PhDr. Eve Mydlíkovej, PhD., PhDr. Slavomírovi Krupovi, PhD., PhDr. Pavelovi Kailingovi, Mgr. Zore Paulíniovej, Libuši Stulančákovej, JUDr. Anne Slovinskej, Eve Čániovej, Eduardovi Marčekovi, PhDr. Soni Holúbkovej, PhDr. Helene Wolekovej, Ing. Oľge Reptovej, Mgr. Lýdii Brichtovej, Ivete Rizikyovej, Mgr. Jánovi Fukasovi, Mgr. Kristíne Lončekovej, Doc. MUDr. Márii Šustrovej, PhD., Patrícii Garajovej, Mgr. Magde Papánkovej, PhDr. Márii Košútovej, Viere Celnárovej, Mgr. Karen Gašparovej, Mgr. Kataríne Šelestiakovej, Mgr. Márii Fečíkovej, Mgr. Mariánovi Horaničovi, Mgr. Andrei Žilkovej PhD.

Ďakujeme za pomoc pri rekonštrukcii chráneného bývania na Hanulovej ul. v Bratislave

Miroslavovi Greguškovi, Mariánovi Greguškovi, Jozefovi Zlobíkovi, Marekovi Roháčkovi, Júlii Roháčkovej, Janke Brnovej, Lenke Kačaliakovej,Tomášovi Pokornému, Tatiane Jurkovičovej, Eve Jurkovičovej, Mariánovi Mokrišovi, Rastislavovi Bielikovi, Barbare Brúsilovej, Ľubomírovi Brnovi, Pavlovi Kollárikovi, Miroslavovi Mišovi, Zuzane Mišovej.

Ďakujeme študentom a pedagógom za ich nezištnú pomoc pri verejnej finančnej zbierke Deň krivých zrkadiel 2006 z Cirkevnej zdravotníckej školy v Bratislave; Cirkevného Gymnázia sv. Uršule v Bratislave; Cirkevného Gymnázia, Gercenova ul. v Bratislave.

Ďakujeme dobrovoľníkom za ich nezištnú pomoc a odvedenú prácu na rekondično-rehabilitačných pobytoch 2006

v Bystrej:

Andrei Benkovej, Jánovi Dančovi, Ľudovítovi Farkasovi, Ivete Habarovej, Alžbete Halašovej, Kataríne Hargašovej, Tomášovi Laššákovi, PhDr. Michaele Laššákovej, Lenke Nižnanovej, Lucii Pavelovej, Lenke Pavlíkovej, Tomke Plehnovej, Lucii Sarkovej, Alici Slávikovej, Kataríne Šelestiakovej, Kristíne Šipošovej, PhDr. Monike Šulovskej, Karle Veľkej, Petre Vrbíkovej, Milene Zlatohlávkovej;

v Piatrovej:

Daniele Adamcovej, Lucii Blažekovej, Kamile Černákovej, Jánovi Dančovi, Mgr. Márii Fečíkovej, Nike Forgáčovej, Vladimírovi Frančekovi, Lucii Haraslínovej, Silvii Hlavinovej, Lucii Hudákovej, Miroslave Kováčovej, Eve Literákovej, Tamare Markovej, Ľudmile Pražienkovej, Alene Tichej, Zdenke Úradníčkovej, Zuzane Vetorovej, Zuzane Vnučkovej, Petre Vrbíkovej, Jozefovi Vycpálekovi, Martinovi Šimšálekovi, Miroslavovi Randuškovi;

v JAS Bardejov:

Anne Čurillovej, Emílii Medvedzovej, Darine Puhakovej, Mgr. Jozefovi Feckovi, Helene Škublikovej, Márii Juhasovej, Ľubici Čurillovej, Jurajovi Medvedzovi, Mariane Puhakovej, Marcele Slivkovej, Bc. Jane Peľakovej, Márii Feckaničovej, Kataríne Medvedzovej, Zuzane Gajdošovej, Tomášovi Miňovi, Márii Miňovej, Alexandre Červeňákovej;

v Kopytovskej doline:

Jakubovi Adamčíkovi, Vlaste Burianovej, Michalovi Grinčovi, Kataríne Hanzelovej, Andrejovi Holúbekovi, Vladimírovi Holúbekovi, Kristíne Holúbkovej, PhDr. Soni Holúbkovej, Jane Hrabcovej, Martine Hrošovej, Zuzane Chovancovej, Matejovi Kačaljakovi, Martinovi Lajdovi, Michalovi Legíňovi, Lee Lyhajovej, Zuzane Marčákovej, Matejovi Masarykovi, Pavlovi Mikolkovi, Kataríne Mlynarikovej, Aďke Tichej, Aladárovi Tichánekovi, Marcele Valjáškovej;

v Liptovskom Jáne:

PhDr. Alene Repiščákovej, Michaele Smolanovej, Soni Winkovej.

Ďakujeme dobrovoľníkom za ich nezištnú pomoc a odvedenú prácu v rámci všetkých činností, ktoré sme zabezpečovali

Petre Vrbíkovej, Jánovi Dančovi, Mgr. Vladimírovi Frančekovi, Ing. Eduardovi Kruzslíkovi, Miroslavovi Mišovi, Martine Jarolínovej, Michalovi Izakovičovi, Pavlovi Kollárikovi, Pavlovi Hýrošovi, Romanovi Jarábkovi, Ing. Ondrejovi Buranskému, Marošovi Gavroňovi, Zlate Duszovej.

2005

Ďakujeme za finančnú a materiálnu podporu a za spoluprácu Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvu kultúry SR, Bratislavskému samosprávnemu kraju, Mestskej časti Bratislava Petržalka, Mestskej časti Bratislava Karlova Ves, Slovenskej grafii, a.s., Bratislava, Baumitu, s.r.o., Bartislava, AVON Cosmetic, s.r.o., Bratislava, Aktion Mensch e.V., Odbornému učilišťu a Praktickej škole Švabinského ul. v Bartislave, spoločnosti TESCO STORES, Nadácií Pontis z fondu TESCO STORES, Slovenskej humanitnej rade, Kancelárií prezidenta SR, Americkej ambasáde, Spoločnosti Downovho syndrómu, ZPMP Kežmarok, JUDr. Zuzane Stavrovskej, detskému súboru Hviezdička, súboru Lúčnica.

Ďakujeme všetkým priaznivcom, ktorí nám venovali finančný príspevok 2% dane z príjmu. Ďakujeme za výbornú spoluprácu zahraničným partnerom Lebenshilfe Nemecko, Inclusion Europe, Inclusion International, Európskemu fóru pre zdravotne postihnutých, SPMP Česká republika.

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk

Práve tu je 185 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Podporte nás Podporili nás