Verejné obstarávania

 

Názov verejného obstarávania
Dátum Link

Vzdelávacie a rehabilitačné centrum Bivio
- Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

27. 1. 2016
Ubytovanie a strava počas letného rekondično-integračného pobytu 2015 11. 6. 2015
Tlač publikácie 24. 1. 2014
Výroba videoklipov v rámci projektu Dôstojný život - právo, nie privilégium 18. 12. 2013
Finančná udržateľnosť Centra prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život 27. 11. 2013

 

 Záznamy z prieskumu trhu a verejného obstarávania: