Moving Forward - SK

Vďaka finančnej podpore z Medzinárodného Višegrádskeho Fondu bude ZPMP v SR a partneri Česka, Maďarska a Poľska v roku 2012 realizovať nový project s názvom “Moving Forward – The Self advocacy movement in V4 countries”. Dĺžka projektu je 1 rok.

Úvod

Hlavným cieľom projektu je rozvíjať hnutie sebaobhajcov v krajinách V4 prostredníctvom podpory a posilnenia kompetencii odborníkov, pracujúcich v oblasti sebaobhajovanie ľudí s mentálnym postihnutím.

Počas projektu zorganizujeme 4 workshopy pre odborníkov. Súčasťou projektu bude aj príprava metodologickej príručky, ktorá bude voľne dostupná na stihnutie na webových stránkach partnerov projektu.

O projekte

Projekt reaguje na nedostatok príležitostí pre rozvoj kompetencii odborníkov, zaoberajúcich sa sebaobhajovaním. Sebaobhajovanie pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím lepšie spoznať samých seba, svoje práva a povinnosti, svet, v ktorom žijú. Rozvíjanie sebaobhajovania viaže všetky krajiny V4 dohromady – od prvých krokov, ktoré sme robili spoločne, cez spoluprácu a vzájomnú inšpiráciu. Každá krajina si pritom vytvorila vlastnú metodológiu, založenú na jej vlastnej skúsenosti. Každá krajina tiež bohužiaľ čelí rovnakým problémom, napr. potrebe zlepšovať svoje zručnosti a metódy práce, ale nemá príležitosti... náš projekt je riešením práve tejto situácie.

Ciele projektu sú:

Aby sme naplnili tieto ciele, budeme realizovať 2 aktivity: zorganizujeme 4 workshopy (v Bratislave, Prahe, Budapešti a Varšave), vytvoríme spoločnú metodologickú brožúru (sumár konkrétnych príkladov dobrej praxe).

Projekt má 2 cieľové skupiny – odborníkov, pracujúcich v oblasti sebaobhajovania ľudí s mentálnym postihnutím a samotných sebaobhajcov.

Články

 

  Tu si môžete prečítať aktuálne články k projektu Moving Forward.

 

Partneri projektu