Font Size

Layout

Cpanel

Venujte 2% z vašich daní ZPMP v SR!

Vážení naši podporovatelia, darcovia 2%!

Veľmi pekne ďakujeme za ochotu venovať 2 resp. 3 % nášmu Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR). Peniaze používame na dofinancovanie aktivít a projektov, ktorých cieľom je pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, ako sú: vydávanie časopisu Informácie a To sme my, rekondično-integračný pobyt, prevádzka vzdelávaco-rehabilitačného centra BIVIO, Deň krivých zrkadiel a pod. (podrobné informácie podávame každoročne prostredníctvom výročnej správy). Naše združenie sa už viac ako 44 rokov snaží dosiahnuť, aby sa život ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín zmenil k lepšiemu. Budeme Vám veľmi vďační za Vašu podporu.

Údaje o prijímateľovi

Obchodné meno (názov): Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike
IČO: 00683191

Stiahnite si:
Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane
Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

Postup

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

 2. Potom POŽIADAJTE  zamestnávateľa, aby Vám vystavil POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE.

 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

 4. Prečítajte a vyplňte pozorne  VYHLÁSENIE.

 5. Spolu s údajmi o prijímateľovi uveďte vo Vyhlásení sumu, ktorú chcete prijímateľovi poukázať.

 6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% či 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

 8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 9. PRIPOMEŇTE zamestnávateľovi aby vo Vašom daňovom priznaní NEZABUDOL vyplniť oddiel VIII.  kde uvedie výšku podielu 2% (3%) zaplatenej dane a údaje o jej prijímateľovi.

 10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

V mene tých, pre ktorých sú peniaze určené, ĎAKUJEME!

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 257 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Čo robíme Naše aktivity Deň krivých zrkadiel Podporte nás Venujte 2% z vašich daní ZPMP v SR!