Font Size

Layout

Cpanel

Zbierka

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) realizuje projekt s názvom Centrum prípravy a zamestnanosti ľudí s mentálnym postihnutím, ktorý je zameraný na vybudovanie vzdelávaco-rehabilitačného Centra BIVIO pre ľudí s mentálnym postihnutím.

Zámerom projektu je vytvoriť Centrum, ktoré bude poskytovať široké spektrum vzdelávacích a rehabilitačných aktivít za účelom efektívnej prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na zamestnanie. Ľudia s mentálnym postihnutím sú objektívne najviac diskriminovanou skupinou na trhu práce. Veríme, že Centrum BIVIO vytvorí podmienky na rozvoj ich pracovného potenciálu a na posilnenie ich pozície na trhu práce.

Pre potreby realizácie projektu sme kúpili objekt v bratislavskej mestskej časti Rača. V súčasnosti chystáme realizáciu nevyhnutnej rekonštrukcie a úpravy objektu a zabezpečenie technického vybavenia objektu. Rekonštrukčné práce chceme ukončiť v priebehu roka 2016 a v roku 2017 už začať poskytovať služby ľuďom s mentálnym postihnutím.

Na podporu spolufinancovania vzniku Centra BIVIO sme vyhlásili verejnú finančnú zbierku.

Ako môžete centrum BIVIO podporiť?

Zaslaním dobrovoľného príspevku na číslo účtu 2044883553/0200
IBAN: SK20 0200 0000 0020 4488 3553
SUBASKBX

Každý, kto prispeje , pomôže ľuďom s mentálnym postihnutím získať pracovné zručnosti a umožní im žiť plnohodnotný život.

Váš príspevok bude efektívne použitý na vybudovanie centra, kde ľudia s mentálnym postihnutím dostanú priestor k sebarealizácii a uplatňovaniu svojich základných ľudských práv.

 

--------

Predbežná a záverečná správa verejnej zbierky BIVIO

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR oznamuje, že počas verejnej zbierky s názvom BIVIO, ktorá bola povolená Ministerstvom vnútra, číslo SVS–OVVS32015/010969 zo dňa 26. marca 2015 bolo vyzbieraných 1535,96 €. Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu a výstavbu vzdelávaco rehabilitačného centra Bivio v Bratislava Rači na Alstrovej ulici.

- Predbežná správa
-
Záverečná správa

 
- prečítajte si bližšie informácie o zbierke, ktorú sme realizovali v období od 1. 5. 2015 do 31. 3. 2016

ĎAKUJEME!

 

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 126 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Bivio Zbierka