Zmena zákona o kompenzáciách

V stredu 9. 5. 2018 bolo Národnej rade Slovenskej republiky na programe prvé čítanie dlho očakávanej novely zákona  č. 477/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.      

Zástupcovia organizácií osôb so zdravotným postihnutím, rodičia, asistenti sa zišli podpornom stretnutí. Spoločne vyjadrili, že žiadajú len to, aby sme v našej krajine mohli dôstojne žiť a byť pre ňu prínosom. Za ZPMP v SR sa zúčastnila predsedníčka PhDr. Stefi Nováková  a podpredsedníčka, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská.

V našich spoločných pripomienkach sme navrhli:

Pripomienky zaslali a zhromaždenie spoločne organizovali:

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím  v Slovenskej republike, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR,

ZOM Prešov, Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach, Asociácia polio v SR, Platforma rodín detí so zdravotným postihnutím, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Nezávislá platforma SocioFórum, o. z.

 

Linky na spravy o akcii v médiách:

http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/83459_televizne-noviny - 5. reportáž – Opatrovné bude vyššie
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/156131#192 (od 00:41)
https://www.ta3.com/clanok/1127586/hlavne-spravy-z-9-maja.html (od 07:11)