Aj ľudia zbavení spôsobilosti na právne úkony môžu voliť

Nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL.ÚS2/2016 z 22. marca 2017 hovorí o tom, že právo voliť vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov dňa 4.11.2017 majú tiež ľudia, ktorí sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony. Tento nález prináša zásadnú zmenu pri výkone volebného práva. Odporúčame sa zaujímať o to, či ste ako volič zapísaný v stálom zozname voličov.

 

Bližšie informácie nájdete v týchto priložených dokumentoch:

- Informácia o priebehu volieb do samosprávnych krajov (autor: JUDr. Zuzana Stavrovská)
- Informácia o voľbách do samosprávnych krajov - ľahko-čitateľná verzia (vypracovala: Mgr. Zuzana Kolláriková)

 

Ak ste sa stretli počas volieb do VÚC dňa 4.11.2017 v dôsledku svojho zdravotného postihnutia s problémami, môžete svoje skúsenosti odoslať  na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Použite tento formulár:
- PODAŤ PODNET