Svoje práva chcem poznať, obhajovať a presadzovať

1. júna 2012 začalo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR realizovať projekt "Svoje práva chcem poznať, obhajovať a presadzovať". Projekt podporila Nadácia Tatrabanky. Potrvá do 30. novembra 2012.

O projekte

Cieľ projektu:

Zámerom projektu je presadzovanie, podpora a ochrana práv ľudí s mentálnym postihnutím. Aktivity projektu sú zamerané na vzdelávanie a prípravu tejto skupiny osôb tak, aby svoje práva poznali, vedeli obhajovať a poznali aj spôsoby a metódy, ako ich uplatňovať v praxi. Obsah projektu je koncipovaný predovšetkým v súlade s Článkom 12 Rovnosť pred zákonom Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Druhú časť projektu tvorí odborná pomoc rodičom, ktorí zohrávajú dôležitú a aktívnu rolu pri presadzovaní ľudských práv svojich detí.

Aktivity projektu:

Cieľové skupiny:

 Ľudia s mentálnym postihnutím sú jednou z najviac ohrozených skupín  v dodržiavaní ich ľudských práv. Momentálne neexistuje systémová podpora vzdelávania v dostupnej a zrozumiteľnej forme. Absolvovaním vzdelávania v dostupnej forme získajú potrebnú podporu a nové vedomosti a zručnosti z oblasti ľudských práv. Získajú nielen teoretický základ, ale aj nácvik praktických situácií a riešení problémov, s ktorými sa môžu stretnúť.

 Rodičia často nepoznajú relevantnú legislatívu v oblasti ľudských práv ľudí s mentálnym postihnutím, ale najmä nepoznajú nástroje, ktoré pomáhajú jej implementácii. Na web stránke nájdu nielen potrebné dokumenty z oblasti ľudských práv, ale aj príklady dobrej praxe riešenia rôznych situácií.

Poradenský manuál

Vďaka projektu Svoje práva chcem poznať, obhajovať a presadzovať sa nám podarilo vypracovať manuál pre odborníkov v oblasti poradenstva pre ľudí s mentálnym postihnutím, ktorý sme nazvali Poradenské minimum. Manuál čoskoro vyjde v tlačenej forme, jeho online verzia už je na svete:

Poradenské minimum

 

 

Ďakujeme Nadácii Tatrabanky, že nám umožnila vytvoriť tento užitočný materiál.

Fotogaléria

Fotogalériu môžete nájsť TU.

Projekt podporila: