Sme dospelí, zvládneme to!

Nadácia Tatra banky podporila projekt Sme dospelí, zvládneme to!  sumou 500,- €. Realizácia  začala v júli a bude trvať do konca roka 2013. Ide o podporný projekt k vzdelávacím aktivitám, ktoré prebiehajú v rámci projektov Cesty k samostatnosti (blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko slovenskej spolupráce realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnermi Nadáciou Socia a Karpatskou nadáciou) a Divadlo Pozrite sa! (s finančnou podporou Ministerstva kultúry).

Cieľom projektu je podporiť rozvoj životných zručností ľudí s mentálnym postihnutím. Ľudia s mentálnym postihnutím sa cez projekt vzdelávajú prostredníctvom špecifických špeciálno pedagogických metód. Vzdelávanie zohľadňuje ich špecifiká v spôsobe a tempe prijímania informácií, v motivačných metódach, v spôsobe a rozsahu použitia metodických a didaktických pomôcok. Obsahy sú konkrétne nastavené na rôzne životné situácie a na to, aby sa ich naučili zvládať.

V rámci prebehli a prebiehajú nasledujúce vzdelávacie kurzy: