Kurzy

Momentálne v rámci projektu Cesty k samostatnosti realizujeme vzdelávanie pre odborníkov, ktorí získajú špecifické vedomosti a zručnosti na prípravu a realizáciu tréningových programov pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

V prípade nových otvorených kurzov vás budeme včas informovať.