Konferencia o kultúrnych aktivitách ľudí s mentálnym postihnutím

ZPMP v SR zorganizovalo v Bratislave v dňoch 28. - 29.09.2017 konferenciu s názvom Kultúrne aktivity ľudí s mentálnym postihnutím, ktorej sa zúčastnilo 68 ľudí zo Slovenska, Česka, Poľska a Talianska.  

Konferencia sa stala platformou, ktorá umožnila aktívnym ľuďom vymeniť si svoje skúsenosti, informovať o svojej činnosti, navzájom sa motivovať a vytvárať účelové partnerstvá. Účastníci mali možnosť vidieť ukážky z oblasti  výtvarného umenia, divadla, tanca, fotografie, literatúry, ale aj napr. ručných prác.

Prečítajte si tlačovú správu z tejto konferencie:

- Tlačová správa z konferencie