Aj my chceme žiť samostatne

ZPMP v SR poskytuje sociálne služby v Zariadení podporovaného bývania, kde žijú dospelí ľudia s mentálnym postihnutím.

Od 1.9.2013 realizujeme projekt Aj my chceme žiť samostatne, ktorý podporila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. Prostredníctvom projektu zabezpečíme nevyhnutnú asistenčnú službu pre klientov s mentálnym postihnutím, ktorí bývajú v trojizbovom byte, starajú sa o chod domácnosti a aktívne trávia svoj voľný čas. Zabezpečíme školenia pre bytových asistentov. Veríme, že realizáciou projektu sa nám podarí zvýšiť povedomie verejnosti o živote ľudí s mentálnym postihnutím, prostredníctvom Dňa otvorených dverí, ktorý sa bude konať 7.11.2013.