Vyhlásenie ZPMP v SR k situácii na Ukrajine

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike ostro odsudzuje útok Ruskej federácie na Ukrajinu. Vyjadrujeme solidaritu všetkým obyvateľom tejto krajiny a vyslovujeme podporu Ukrajinskej koalícii VGO, ktorá združuje organizácie pomáhajúce ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám.

 

Vyzývame predstaviteľov vlády, parlamentu a všetkých verejných aj mimovládnych inštitúcií, ale aj obyvateľov Slovenska, aby sa spojili v jednotnom záujme a dali nášmu východnému susedovi, ale aj svetu na vedomie, že Ukrajinu podporujeme v snahe o znovunastolenie mieru.

Ľudia s mentálnym postihnutím sú jednou z najzraniteľnejších skupín obyvateľov. I v mierových časoch potrebujú pomoc ostatných ľudí pri zabezpečovaní podmienok každodenného života a o to viac v súčasnej situácii. 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike  a jeho členské organizácie sú pripravené pomáhať v rámci zdrojov, ktorými disponujú a v rámci činností, ktoré zabezpečujú v rôznych častiach Slovenska.